Utställning i Botaniska vill skapa förståelse för växternas liv

Livet som växt kan förefalla statiskt och tyst. Men aktuell forskning visar att växter ofta har ett både komplext och socialt liv. Utställningen Beyond Plant Blindness i Botaniska trädgården i Göteborg vill på ett konstnärligt sätt belysa just den frågan och öka förståelsen för växters liv. Utställningen är en del i ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, lett av docent Dawn Sanders vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Tidigare forskning visar på människans generella oförmåga att uppmärksamma växterna i sin omgivning. Det anses ligga i människans natur att ignorera växtvärlden och att uppfatta den som en grön ridå. Problemet är att denna ridå är basen för allt liv på jorden.

Utställningen Beyond Plant Blindness bygger på ett aktuellt tvärvetenskapligt projekt inom pedagogik där konstnärerna Bryndís Snæbjörnsdóttir (till Iceland Academy of the Arts) och Mark Wilson (University of Cumbria) arbetar tillsammans med Dawn Sanders och Eva Nyberg (Göteborgs universitet), och Bente Eriksen Lööf (Lunds universitet).

Bryndís Snæbjörnsdóttir och Mark Wilson undersöker i utställningen bland annat historien bakom hur vissa frön och plantor kommit till Göteborgs botaniska trädgård.  

En annan installation fokuserar på ett sydeuropeiskt stäppgräs (Stipa pennata) som växt isolerat i över 3000 år på en liten bit mark i Sverige. Hur ska det kunna räddas för framtiden? I sin installation följer konstnärerna bland annat beteendet hos stäppgräsfröna, och även det mycket nära förhållandet mellan detta gräs och en nära kusin i Uppsala.

Utställningen i Botaniska trädgården är en del i ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, lett av docent Dawn Sanders vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Projektet Beyond Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld har fått 7,7 Mnkr från Vetenskapsrådet för att ge blivande lärare de verktyg de behöver för att minska sina elevers ”plant blindness” och öka deras intresse för den biologiska mångfalden.


Forskningsprojektet genomförs i flera steg. Först studeras hur växter uppfattas av besökare, främst lärarstudenter, i två konstruerade naturmiljöer. Därefter kommer besökarna i de båda miljöerna att få möta växter som på tre olika sätt uppmärksammas i utställningarna:

Genom att tydliggöra egenskaper hos växterna som ger sinnesupplevelser som lukt, smak, känsel.

Genom berättelser om växternas liv som förökning, livslängd, försvar, altruism, symbios och konkurrens.

Genom att presentera växterna med en konstnärlig utgångspunkt.

Data utgörs av videodokumentation, intervjuer, observationer, enkäter och minneskartor, liksom av de arbeten som skapas av deltagarna.

Vernissage och pressvisning 12 april kl. 14.30.

Botaniska trädgården, Carl Skottsbergs Gata 22A.

Floras Rike, butiken.

Utställningen pågår i Floras Rike (butiken), Stolpboden och Klippträdgården till och med 15 september.

Läs mer om forskningsprojektet Beyond Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld: http://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/beyond-plant-blindness

För mer information kontakta:
Dawn Sanders, docent i biologididaktik, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, e-post:
dawn.sanders@gu.se, telefon: 031-7862177

Bilden visar ett uppförstorat frö av alunrot. Fotograf:  Bryndís Snæbjörnsdóttir och Mark Wilson 

Taggar:

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia