Amerikansk krabba i svenska vatten

En vitfingrad brackvattenskrabba, som är en amerikansk invationsart, har påträffats söder om Oxelösund.

Det var den 8 september som lärare och elever vid Nyköpings enskilda gymnasium var ute och håvade i en vik vid Femöre, söder om Oxelösund. Då fann man en liten juvenil krabba som var cirka två millimeter över ryggskölden.

Krabban skickades till Matz Berggren forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet för identifiering. Vid undersökning visade sig krabban vara en vitfingrad brackvattenskrabba, Rhithropanopeus harrisii, en amerikansk invastionsart i europeiska vatten.

– Fyndet var väntat då den finns etablerad på ostkusten av Östersjön i Polen, Litauen, Ryssland och sedan 2009 även i Finland. Men vi har alltså hittills inte hittat någon krabba i svenska vatten förrän nu, säger Matz Berggren.

Krabban kan ge problem genom att den kan överföra sjukdomar till andra organismer som insjökräftor och möjligen även musslor. Den vitfingrade brackvattenskrabban är inte stor. Den blir som störst cirka två centimeter över ryggskölden, och håller gärna till i grumligt vatten där den gömmer sig bland bottenstrukturer eller nerfallet material. Det gör att den är svår att upptäcka. Alla krabbfynd från Östersjön bör rapporteras.

Kontakt:
Matz Berggren, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Tel: 031-786 9528,E-post: matz.berggren@bioenv.gu.se

Rapportera krabbfynd där arten är bestämd till Artportalen: http://www.artportalen.se

För artbestämning kontakta Matz Berggren vid Göteborgs universitet: matz.berggren@bioenv.gu.se

TANJA THOMPSON
Kommunikationschef

GÖTEBORGS UNIVERSITET, Naturvetenskapliga fakulteten
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
031-786 9886, 0766-22 98 86
http://www.science.gu.se

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera