Bättre samverkan ger effektivare vård inom psykisk ohälsa

Samverkan mellan olika parter inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa blir effektivare med en större medvetenhet om vad den ska leda till, och om det är högre i tak i diskussionerna. De slutsatserna dras i en avhandling från Göteborgs universitet.

Effektiv vård av psykisk ohälsa kräver samverkan mellan flera olika verksamheter, och att dessa är samordnade på strategisk nivå. Inställningen är positiv till sådan samverkan, men potential till förbättring finns. Det visar resultaten i Linda Mossbergs doktorsavhandling, efter observationer i samverkansråd, intervjuer med drygt sjuttio deltagare och enkätsvar från ytterligare sjuttio.

– Samverkan skulle gynnas av att parterna lite nu och då funderar över frågor som: Vilka gör vad i olika samverkansgrupper? Sker samverkan i för många sammanhang? Vilka möter varandra i den dagliga verksamheten? Vilka är det mest relevant att ha en samverkan med? säger Linda Mossberg

– Det skulle skapa en större medvetenhet om syfte och nyttan med samverkan.

Linda Mossberg har sett att strävan att behålla goda relationer inom gruppen kan leda till att konfliktfyllda ämnen undviks, vilket kan göra att verksamheten för vissa uppfattas som meningslös.

– Framförallt var brukarrepresentanter missnöjda med att inte kunna ta upp kontroversiella frågor och kritiska synpunkter, säger hon.

Brukarnas synpunkter är viktiga för professionen och de skulle kunna påverka mer än de faktiskt gör, enligt Linda Mossberg. Samtidigt hänger det på vilken roll som brukarna vill spela i de här sammanhangen.

– De vill gärna se sig som jämbördiga parter. Men då blir de inte längre den oberoende rösten utifrån, säger hon.

Linda Mossberg inser att goda relationer mellan de olika parterna är nödvändigt för ett bra samarbete, och att relationer tar tid att bygga. Men diskussioner med högre i tak skulle minska risken för att forumen uppfattas som meningslösa, menar hon.

– En större medvetenhet om ”till vad nytta” skulle också göra dem mer effektiva, säger hon.

Kontakt:

Linda Mossberg, mejl: linda.mossberg@hv.se, telefon: tel:0520-223834

Avhandlingens titel: Mellan norm och praktik. Strategisk samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa

Mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/56192

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Med högre i tak och mer medvetenhet om vad den ska leda till, blir samverkan inom vården av psykisk ohälsa effektivare.
Twittra det här

Citat

Brukarrepresentanter var framförallt missnöjda med att inte kunna ta upp kontroversiella frågor och kritiska synpunkter
Linda Mossberg