Demokrati inte tillräckligt för bra resultat i arbetet med FNs hållbarhetsmål

FN:s medlemsländer har enats om sjutton mål för en mer hållbar utveckling. Dessa ska nås senast 2030. Men vad krävs rent strukturellt för att förändring ska komma till stånd? En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att demokratiskt styre i sig inte är tillräckligt. Offentliga institutioner med hög kvalitet i verksamhet och styrning är också nödvändiga.

Tidigare forskning om samhällsstyrning och hållbar utveckling har mest fokuserat på skillnader mellan demokratiskt och mer auktoritärt styrelseskick. Marina Povitkina har för sin avhandling lagt till perspektivet professionalism i styrningen av de offentliga institutionernas själva verksamhet, sådant som graden av korruption, rättssäkerhet och effektiv förvaltning. Och funnit att demokrati i sig inte är tillräckligt.
– För att skapa bättre arbete med hållbarhetsfrågorna krävs en kombination av demokrati och hög kvalitet i samhällsstyrningen, säger hon.
– Om kvaliteten däremot är låg överträffar inte demokratiska stater auktoritära. De kan till och med göra sämre ifrån sig än auktoritära stater, säger Marina Povitkina.

Med mindre välfungerande institutioner kan biståndsmedel kanaliseras till kortsiktiga, men för politikerna mer synliga, projekt.
– En provinsledare kanske exempelvis satsar på att dra vattenledningar istället för att bygga vattenreningsverk, även om reningsverket långsiktigt vore viktigare, säger Marina Povitkina.

Studien understryker hur viktigt det är att man i internationella utvecklingssamarbeten fokuserar inte bara på politiska målsättningar utan lika mycket på hur välfungerande de institutioner är som ska konkretisera politikernas ambitioner.
– Välfungerande offentliga institutioner är nödvändiga för att säkra långsiktiga förändringar i miljö- och hållbarhetsarbetet, säger Marina Povitkina.

Demokrati, minskad korruption, rättssäkerhet och transparenta offentliga institutioner ingår i mål 16 bland FNs hållbarhetsmål. Resultaten i Marina Povitkinas studie pekar mot att de stater som är nära att uppnå detta mål har bättre förutsättningar att nå övriga mål än de stater som har längre kvar till att uppnå mål 16.
– Det betyder inte att andra stater först måste nå mål 16 innan de kan göra andra åtaganden för hållbar utveckling, men de som redan nått det målet presterar bättre i arbetet med övriga mål, säger Marina Povitkina.

FAKTA
Studien bygger på analyser av data från projektet Varieties of Democracy, Quality of Government institutet, Världsbanken, den internationella databasen över naturkatastrofer EM-DAT, samt EDGAR – en databas över staters utsläpp av växthusgas.

Kontakt
Marina Povitkina, telefon: 076-7785720, mejl: marina.povitkina@gu.se
Avhandlingens titel: Necessary but not sustainable? The limits of democracy in achieving environmental sustainability.
Mer om avhandlingen finns på: http://hdl.handle.net/2077/56151

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Tidigare forskning om samhällsstyrning och hållbar utveckling har mest fokuserat på skillnader mellan demokratiskt och mer auktoritärt styrelseskick. Marina Povitkina har för sin avhandling lagt till perspektivet professionalism i styrningen av de offentliga institutionernas själva verksamhet, sådant som graden av korruption, rättssäkerhet och effektiv förvaltning.
Twittra det här

Citat

Välfungerande offentliga institutioner är nödvändiga för att säkra långsiktiga förändringar i miljö- och hållbarhetsarbetet
Marina Povitkina