Forskare möter praktiker om demokratistöd och samhällsstyrning

Forskning visar att länder med kvinnor i parlamenten i större utsträckning uppnår utvecklingsmål med betydelse för kvinnor, som lägre förlossningsdödlighet. Under en internationell konferens vid Göteborgs universitet den 30 maj samlas ledande forskare och beslutsfattare för att bland annat diskutera hur kvinnors roll i utvecklings - och utrikespolitik kan bidra till att skapa mer jämlika samhällen.

Konferensen, som anordnas för fjärde året i rad, fokuserar på globala utmaningar för det goda samhället: Demokrati och dess nedgång, samhällsstyrning, fred- och konflikt, korruption och konflikt. Mer specifikt kommer kvinnors roll i utvecklings- och utrikespolitik att diskuteras, hur etnicitet och religion kan påverka serviceleverans och omfördelning av resurser, och i vilka länder och hur demokratin hotas i världen.

Årets huvudtalare är Ana Maria Menédez, senior rådgivare i policyfrågor åt FN:s generalsekreterare António Guterres. Hon har 30 års erfarenhet av diplomati och har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt humanitära frågor.

Menédez kommer att dela med sig av erfarenheter från FN samt diskutera de huvudsakliga hindren för ett evidensbaserat beslutsfattande. Hon kommer att peka på huvudriktningarna för årets policydialogdag - hur dialog mellan akademin och de som arbetar praktiskt bäst kan organiseras, säger docent Monika Bauhr.

 

Kvinnorepresentation

Konferensen kommer att bestå av parallella seminarier med diskussioner på utvalda teman där forskare från olika forskningsfält kommer att presentera sin senaste forskning. Två av forskarna som deltar är Valeriya Mechkova och Ruth Carlitz, från Göteborgs universitet.

– Vi kommer bland annat visa hur viktigt det är med kvinnor i politiken. I Afrika söder om Sahara har en ökad andel kvinnliga parlamentariker bidragit till att viktiga kvinnofrågor lyfts fram, dessa har i sin tur haft en positiv inverkan på mödra- och barnadödlighet vid förlossningar, säger Valeriya Mechkova. 

 

Hotade demokratier

Ett viktigt ämne gäller att en våg av demokratisk nedgång nu sveper över världen.

– Det som är anmärkningsvärt och nytt är att det nu är demokratier som påverkas, utvecklingen sker mer gradvis och vanligen bakom en laglig fasad, säger universitetslektor Anna Lührmann.

Tajtare diskussioner nödvändigt Under konferensen kommer det också anordnas ett panelsamtal med bland annat Jörg Faust, chef för Tysklands institut för utvärdering av utvecklingsprogram, och Joakim Molander, chefsutvärderare på SIDA.

– Konferensen ger forskare och praktiker en möjlighet att diskutera gemensamma intressen och utmaningar. Forskare kan ge praktiker bättre förståelse för våra forskningsresultat, och praktiker kan hjälpa oss att förstå de utmaningar de möter när forskningsresultaten ska omsättas i praktiken. Tillsammans kan vi uppmärksamma de viktigaste frågorna som väntar på att besvaras och hur forskning kan genomföras så att den leder till handlingsbara insikter, säger professor Ellen Lust.

Konferensen Policy Dialogue Day 2018 − Ny forskning = bättre policys: Insikter om demokrati, samhällsstyrning och väpnad konflikt äger rum den 30 maj kl. 10−17 på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Göteborg.

Representanter för media är välkomna att närvara.

 För mer information och anmälan:
https://www.eventbrite.com/e/policy-dialogue-day-2018-tickets-43647570057

 

Konferensen arrangeras av:

  • V-Dem (Varieties of Democracy): ett nytt sätt att mer nyanserat och detaljerat analysera demokrati över hela världen, https://www.v-dem.net/en/.
  • The QoG Institute (Quality of Government): studerar hur vi kan skapa och upprätthålla offentliga institutioner av hög kvalitet samt hur effekterna av samhällsstyrningens kvalitet påverkar olika politiska områden, http://qog.pol.gu.se/.
  • GLD (Governance and Local Development): syftar till att förklara variationer i styrning och lokal utveckling i ett försök att främja människors välfärd globalt, http://gld.gu.se/sv/.
  • UCDP är världens främsta databas om organiserat våld och det äldsta pågående datainsamlingsprojektet för inbördeskrig. http://ucdp.uu.se/?id=1
  • ViEWS är ett rigoröst datasystem som ger tidiga varningar för de former av politiskt våld som registrerats av UCDP. http://www.pcr.uu.se/research/views/

 

Kontakt:

Staffan I. Lindberg, tel: 031-786 12 26, 0733-76 115 40. Email: xlista@gu.se  

 

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera