Forskare och experter på korruption på Bokmässan i Göteborg

Det skuldtyngda Europa plågas av korruption. I den största enkäten hittills har 34 000 européer satt betyg på sina samhällen. Och bilden är dyster - mutor är utbrett inom EU, särskilt i de södra och östra delarna. På årets bokmässa debatterar bland andra EU-kommissionären Cecilia Malmström korruptionen i Europa mot bakgrund av de senaste forskningsrönen från QOG-institutet vid Göteborgs universitet.

Hög barnadödlighet och dålig hälsa, brist på rent vatten och minskat förtroende för det politiska systemet är några exempel på samhällsproblem som hänger samman med korruption.

Vid QOG-institutet - Quality of Government - som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet - bedrivs korruptionsforskning ur ett globalt perspektiv. Under årets Bokmässa i Göteborg presenterar institutets forskare, däribland professorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg, de senaste forskningsresultaten och finns på plats för att diskutera hur korruptionen påverkar allt från folkhälsa till politiska system.

I QOG-montern blir det debatt och samtal mellan forskare och inbjudna gäster, bland andra EU-kommissionären Cecilia Malmström och Nils Hanson, SVT:s Uppdrag Granskning.

Bland övriga medverkande syns även Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, Håkan Tropp, Stockholm International Water Institute och Molly Lien från Sida:s antikorruptionsenhet som möts i samtal om allt från Whistleblowers i praktiken till kopplingen mellan bistånd och korruption.

För komplett program, se: http://www.bok-bibliotek.se/sv/utstallare-a-o/utstallare-20111/utstallare/?exhibitor=1993

Representanter för media inbjudes att delta, i anslutning till samtalen finns möjlighet till enskilda intervjuer

Från Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet medverkar:

Bo Rothstein, professor
Sören Holmberg, professor
Lena Wängnerud,
professor
Henrik Ekengren Oscarsson,
professor
Gunnar Falkemark,
professor
Martin Sjöstedt,
forskare
Anna Persson
, forskare
Monika Bauh
r, forskare
Nicholas Charron,
docent

När: torsdag 22/9 12.00 – söndag 25/9 13.30

Var: Bokmässan i Göteborg. QOG-institutets monter, (B05:71, intill Forskartorget)


För mer information och bokning av intervjuer, kontakta:

Miriam Liberman, forskningsinformatör
miriam.liberman@gu.se tel: 031-786 44 45

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 39 000 studenter och 5 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera