Forskningsantologi sätter svenska politiker under luppen

Kommunpolitiker anser inte att invandring påverkar samhällsutvecklingen nämnvärt. Väljarna är mer positiva till långtgående miljöåtgärder än vad politikerna tror och trenden mot mer jämställda parlamentariska församlingar har stannat av. Det är några av resultaten i en ny forskningsantologi från Göteborgs universitet som tecknar en bred bild av våra folkvalda politiker och hur dessa förhåller sig till de medborgare som valt dem.

Hur politiker ska tolka sitt uppdrag finns inte angett i någon paragraf i grundlagen eller på annat sätt. Tolkningen av politikerrollen blir därför upp till varje folkvald. En politisk makthavare kan se sig som del av en exklusiv elit, utvald för att styra på grund av sin fallenhet för ledarskap. En annan kan istället se sig som sina väljares tjänare och språkrör. Politikerkåren är djupt oenig i frågan om hur vår demokrati bäst förverkligas, vad det innebär att vara en vald representant och vilken relation en representant bör ha till sina väljare. Vem politikern är får därmed stor betydelse för hur demokratin i praktisk vardag ser ut.

Boken Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun vill ge en bild av hur den svenska demokratin fungerar genom att studera politikerna: hur de tänker och agerar, hur de tolkar sina roller, hur de ställer sig i ideologiska och sakpolitiska frågor, hur de förhåller sig till varandra och till medborgarna. I antologin sammanförs forskning vid Göteborgs universitet om politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Bland författarna återfinns några av de mest namnkunniga forskarna inom statsvetenskap och offentlig förvaltning i landet.

I antologin publiceras en lång rad forskningsresultat på olika områden. Här är några exempel:

 • Kommunpolitikers syn på invandringens konsekvenser är i stort neutral; den genomsnittlige politikern anser inte att invandringen har påverkat samhällsutvecklingen i vare sig positiv eller negativ inriktning. Men undantag finns. Exempelvis anser de flesta politiker att kulturlivet påverkats positivt av invandringen. Många anser samtidigt att invandringen påverkat tryggheten negativt.

 • Riksdagsledamöter är i 65 procent av alla sakfrågor på samma linje som väljarna. Men andelen sakfrågor där väljare och riksdagsledamöter går i takt minskar. Och om ledamöter lottades fram istället för att väljas skulle sannolikt representationen av väljarnas åsikter bli bättre.

 • Trenden mot mer jämställdhet i politiken har stannat av. Vid valet 1994 fanns ett yttre tryck på att något skulle hända. Riksdag och fullmäktigeförsamlingar blev därefter också mer jämställda. Men de senaste åren har den trenden stannat av.

 • Vilka sociala grupper politiker tillhör påverkar i vilken grad dessa gruppers intressen lyfts i politiken. Och om politiker har vänner i sociala grupper som de inte själva tillhör spelar också roll för deras prioriteringar.

 • Politiker tycker att vallöften är viktiga och gör vad de kan för att uppfylla dem. Men många har dålig kunskap om hur många löften som faktiskt ges.

För mer information kontakta bokens redaktörer:
Docent David Karlsson, e-post:
david.karlsson@spa.gu.se, telefon: 031–786 1741
Professor Mikael Gilljam, e-post:
mikael.gilljam@pol.gu.se, telefon: 031–786 1221

För frågor om specifika teman hänvisas till respektive kapitelförfattare.

Kapitel i boken:

 1. Att studera politiker
  David Karlsson och Mikael Gilljam

 2. Politiker till vänster och höger
  David Karlsson och Mikael Gilljam

 3. Politikernas representation av medborgarnas miljöintresse
  Sverker C. Jagers, e-post:
  sverker.jagers@pol.gu.se telefon: 031–786 1230 och Simon Matti, e-post: simon.matti@ltu.se, telefon: 0920–492331

 4. Kommunpolitikerna och invandringen
  Andrej Kokkonen, e-post:
  andrej.kokkonen@pol.gu.se, telefon: 031–786 5938

 5. Svenska politikers demokratisyn
  David Karlsson och Mikael Gilljam

 6. Representerar riksdagen svenska folket?
  Sören Holmberg, e-post:
  soren.holmberg@pol.gu.se, telefon: 031–786 1227

 7. Lokala politiker och vallöften
  Elin Naurin, e-post:
  elin.naurin@pol.gu.se

 8. Den politiska betydelsen av kön
  Lena Wängnerud, e-post:
  lena.wangnerud@pol.gu.se, telefon: 031–786 1868 och Anna Högmark, e-post: anna.hogmark@gu.se, telefon: 031–786 6892

 9. Politikerna och den sociala representationen
  David Karlsson

 10. Policybaserade och klientelistiska relationer till väljarna
  Peter Esaiasson, e-post:
  peter.esaiasson@pol.gu.se, telefon: 031–786 1222 och Staffan I. Lindberg, e-post: staffan.i.lindberg@pol.gu.se, telefon: 031–786 1226

 11. Politiska konflikter i svenska kommuner
  David Karlsson och Louise Skoog, e-post:
  louise.skoog@spa.gu.se, telefon: 031–786 38 68

 12. Göteborgsandan, korruption och opartiskhet i svenska kommuner
  Carl Dahlström, e-post:
  carl.dahlstrom@pol.gu.se, och Anders Sundell, e-post: anders.sundell@pol.gu.se, telefon: 031–786 6359

 13. Rekrytering av tjänstepersoner i den kommunala sektorn
  Carl Dahlström, e-post:
  carl.dahlstrom@pol.gu.se, Olle Folke, e-post: of2152@columbia.edu, och Johanna Rickne, e-post: johanna.rickne@ifn.se

 14. Politikerna och flernivåsystemet
  David Karlsson och Mikael Gilljam

 15. Partier, representationsprinciper och bilder av den svenska demokratin
  David Karlsson och Mikael Gilljam

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media