Framträdande genusforskare diskuterar hot mot jämställdheten

Nationalistiska, reaktionära och fundamentalistiska rörelser kan ses som ett hot mot både demokrati och jämställdhetspolitik. Detta är temat när organisationen Gender and Education Association genomför sin konferens "Gender and Democracy: Gender research in times of change" vid Göteborgs universitet 11-13 april.

Ett av konferensens huvudspår är vad som sker med kvinnors rättigheter i en tid när sådana rörelser verkar få allt större inflytande på många håll i världen. Flera internationellt framträdande genusforskare möts på konferensen som äger rum på Pedagogen. En av huvudtalarna är professor Lynn Davies från University of Birmingham som talar om möjligheten till sekulär utbildning för kvinnor inom ramen för fundamentalistiska religioner.
Lynn Davies talar om detta fredag 13 april, kl 9-10.

– I många traditionella sammanhang, politiska eller religiösa, är frågan om relationen mellan könen och kvinnors och mäns positioner i samhället invävda i ideologi, säger Eva Gannerud, docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och koordinator för konferensen.

Hon pekar dessutom på att jämställdhet ofta stannar vid diskussioner om representativitet, att vara lika många, och att alltför få tar hänsyn till maktrelationer och maktdimensioner mellan könen.

– För oss som arrangörer är det inte minst viktigt att genusforskningen vid Göteborgs universitet stärks av att konferensen arrangeras här. Här finns både det Nationella sekretariatet för genusforskning, de Kvinnohistoriska samlingarna på Universitetsbiblioteket och även ett nyinrättat Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet, säger Eva Gannerud.

För fullständigt program, se: http://www.ips.gu.se/samverkan/konferenser/gea2012/
Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25.
Representanter för media är välkomna att delta vid konferensen, anmälan sker vid registreringsdisken.
För mer information, kontakta Eva Gannerud, eva.gannerud@ped.gu.se, tel: 031-7862222, 0762-157715

Torsten Arpi
Informatör
Tel: 031-786 21 61
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 39 000 studenter och 5 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera