Göteborgs universitet engagerad i internationellt klimatdokument

Till grund för de internationella klimatförhandlingarna i Paris nu i november-december ligger ett vetenskapligt dokument som forskare från Göteborgs universitet varit med att ta fram.

Som förberedelse till det stora klimatmöte som snart inleds i Paris hölls i somras, under juli månad, en stor vetenskaplig konferens i Paris. På konferensen deltog ledande klimatforskare från hela världen och syftet var att förbereda vetenskapliga ingångar till klimatförhandlingarna (COP21) för de politiska ledarna som nu möts i Paris i november-december.

Göteborgsforskare med på konferensen

Den vetenskapliga konferensen i juli arrangerades av UNESCO, Future Earth och, International Council for Science (ICSU). Forskare från Göteborgs universitet deltog i konferensen, bland andra forskarna Hans Linderholm, Thomas Sterner och Deliang Chen.

− Jag var med och skapade Future Earth för några år sedan, det var under den tid jag var chef för ICSU under åren 2009-2012. Future Earth är ett internationellt program för forskning om globala förändringar inklusive klimatförändringar, säger Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper.

Undertecknar vetenskapligt slutdokument

Slutdokumentet från den vetenskapliga konferensen i juli i Paris visar att det finns ett starkt stöd och konsensus i det globala vetenskapliga samfundet för hur läget ser ut och vilka åtgärder politikerna måste göra för att möta klimathoten.

Nu skriver Göteborgs universitets rektor under det vetenskapliga dokumentet som ett uttryck för universitetets engagemang i klimatfrågan.

− Vår rektor har undertecknat dokumentet, vilket visar på stort intresse vid Göteborgs universitet för globala utmaningar som klimatfrågor, säger Deliang Chen.

− Klimatet är en av världens ödesfrågor som berör oss alla. Det är viktigt att vi som universitet bidrar i arbetet med att lösa de stora globala samhällsutmaningarna, säger Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet.

Kontakt:

Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Tel: 031-786 4813, E-post: deliang@gvc.gu.se            

Foto

Professor Deliang Chen, fotograf  Malin Arnesson

Rektor Pam Fredman, fotograf Johan Wingborg

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media