Göteborgs universitet gör fler lärare behöriga

115 personer har antagits till de sju kurser inom Lärarlyftet II som Göteborgs universitet ger under våren 2012. Måndagen den 26 mars är det kick-off för de antagna på Artisten. Journalister är välkomna att delta.

Lärarlyftet II riktar sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de inte är behöriga i. Göteborgs universitet ger under våren sju kurser inom Lärarlyftet II, samtliga på distans. Kurserna är skräddarsydda så att studenterna kan arbeta parallellt med studierna. Ansvaret för kurserna ligger på Lärarutbildningsnämnden, LUN, där Monica Sandorf är utvecklingsledare.
– Göteborgs universitet har på kort tid tagit fram ett attraktivt kursutbud inom Lärarlyftet II. Det är nya kurser för en ny grupp studenter. Alla som deltar har kunskap och erfarenhet från undervisning i det ämne de ska studera. Detta är en värdefull resurs som vi kommer att ha stor nytta av inom alla kurser i Lärarlyftet II framöver. Lärarlyftet II blir en av många pusselbitar som hör till en skola på vetenskaplig grund, säger Monica Sandorf.

Måndagen den 26 mars är det dags för kick-off för de antagna studenterna. Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet hälsar välkommen tillsammans med Helene Odenjung, ordförande i utbildningsgruppen vid Göteborgsregionens kommunalförbund samt 1:e vice partiordförande i Folkpartiet och Anna Brodin, utbildningschef, LUN. Programmet startar 13:00, och intresserade journalister kan intervjua de tre talarna klockan 12:45.

VÄLKOMNA!

Datum: Måndagen den 26 mars 2012
Tid: 13.00–17.00
Plats: Artisten, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Fågelsången 1, Göteborg (vägbeskrivning
)

Länk till programmet i sin helhet
Läs mer om Lärarlyftet II vid Göteborgs universitet

För mer information kontakta:
Monica Sandorf, utvecklingsledare Lärarutbildningsnämnden, telefon: 031–786 5164, e-post: monica.sandorf@gu.se
Tobias Pettersson, utbildningsledare Lärarutbildningsnämnden, telefon: 031–786 5848, e-post: tobias.pettersson@gu.se

FAKTA, KURSER GÖTEBORGS UNIVERSITET GER INOM LÄRARLYFTET II VÅREN 2012
• Engelska för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45 hp), halvfart.
• Historia för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45) halvfart.
• NO Teknik för lärare F-3, 15 hp (1-15) halvfart
• Spanska för lärare åk 7-9-gy, 15 hp (31-45), halvfart.
• Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp) kvartsfart.
• Teknik för lärare gy 30 hp (61-90) halvfart.
• Teknik för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45 hp) kvartsfart.

FAKTA LÄRARLYFTET II
Lärarlyftet II är till för att underlätta införandet av lärarlegitimation i Sverige och löper från 2012 till 2015. Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Kurserna ges vid högskolor och universitet och leder till utökad behörighet.

Monica Sandorf
utvecklingsledare Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet
telefon: 031–786 5164
e-post: monica.sandorf@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 39 000 studenter och 5 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Dokument & länkar