Göteborgsforskare medverkar i ny miljörapport

Nu har arbetet med att ge politiker beslutsunderlag i frågor inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster tagit fart. IPBES, the Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem, har startat arbetet med regionala rapporter runtom i världen. Forskare vid Göteborgs universitet är medförfattare till en av rapporterna, ECA.

IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatpanelen IPCC. Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning, för att främja bevarande och hållbart nyttjande av naturen; av växter, djur, svampar och andra naturresurser, det vill säga ekosystemtjänster.

Rapporten som nu håller på att skrivas heter Regional Assessment for Europe and Central Asia, ECA.

− Vi har haft vårt första författarmöte i höst. Till rapporten finns fyra författare från Sverige och två av dem är från Göteborgs universitet, säger professor Ulf Molau vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Han och professor Gunilla Almered Olsson från institutionen för globala studier skriver i varsitt kapitel till rapporten. I expertpanelen för hela IPBES sitter dessutom professor Marie Stenseke, också hon från Göteborgs universitet.

Kunskap krävs för goda politiska beslut

Ulf Molau är en av huvudförfattarna till det sista och sammanfattande kapitlet i rapporten ECA, som fokuserar på styrmedel för politiker i frågor som rör biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som till exempel tillgången till rent vatten. Kapitlet ska kunna fungera som vägledning för politikerna.

I rapporten har Ulf Molau huvudansvar för de arktiska områdena. Det är ett stort område eftersom inte bara Nordkalotten utan hela Sibirien och Grönland också ingår i ECA enligt IPBES indelning av regioner. Vad som bland annat ska utredas är hur beslutsgångarna ser ut i Arktis, inom Arktiska Rådet (Arctic Council), vilket är ganska oklart för närvarande.

− I Grönland, som tillhör Danmark men inte EU, ligger mandatet för beslut gällande naturskydd under Hjemmestyret i Nuuk, men beträffande traditionell ekologisk kunskap ligger det under Inuit Council med huvudort i Iqaluit i Kanada. I Norden är det Samtinget (Sami Council) som möjligtvis har detta mandat, och på ryska sidan är det den splittrade organisationen för ursprungsbefolkningar RAIPON (Russian Association for Indigenous Peoples Of the North) som har mandatet, eller borde ha det.

I en värld där de globala förlusterna av arter, genetisk variation och ekosystem sker i allt snabbare takt är syftet med IPBES verksamhet är att ge politikerna ett relevant underlag för beslut när det gäller biologisk mångfald och ekosystemens betydelse för samhället.

Människans överlevnad är beroende den biologiska mångfalden för exempelvis mat och medicin. Mångfalden påverkar även livskvalitet och de ekosystem som vi är beroende av.

− Ansvaret för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för närvarande är extremt splittrat i Arktis, men vårt kapitel kan komma att ge en bättre överblick som möjliggör politiska beslut.

Länkar: http://ipbes.net

http://www.ipcc.ch;

http://arctic-council.org/

Kontakt:

Ulf Molau, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Tel: 031-786 2665, Mobil: 0708-79 05 33 E-post: ulf.molau@bioenv.gu.se   

Foto:

Porträtt av Ulf Molau, foto Kristin Möller.

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media