Havsförsurningen skadar marina arter

Utsläppen av koldioxid försämrar inte bara luften utan gör också haven surare och det påverkar många marina arter. Havsförsurningen orsakar en försenad tillväxt för sjöborre, en art som är viktig för balansen i det marina ekosystemet, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Sjöborren är ett ryggradslöst djur som spelar en central ekologisk roll i steniga marina ekosystem, bland annat i nordöstra Atlanten. Sjöborren lever i vattnet i den kalltempererade zonen på norra halvklotet. De vuxna djuren kan reglera överflöd av brunalger, som fungerar som reservoarer för artrikedom.

- När sjöborrarna finns i hög koncentration kan de förstöra hela kelpskogar och skapa ett område som mest liknar marina öknar, men de är viktiga för balansen i ekosystemen, säger Narimane Dorey vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Unga djur påverkas starkt av havsförsurningen

Nya studier visar att unga sjöborrar påverkas mycket av havsförsurningen.

- Havsförsurningen orsakar en försenad tillväxt för den unga sjöborren och ger den en ökad ämnesomsättning, vilket kan vara negativt och påverka överlevnaden för framtida bestånd av sjöborrar, säger Narimane Dorey.

Enligt klimatmodellerna minskar pH-värdet i haven, som för närvarande ligger på cirka pH 8, med 0,3 - 0,4 enheter mot slutet av 2000-talet. Detta kommer att innebära en fördubbling av vätejonskoncentrationen i haven.

- En sådan havsförsurning kommer att få en betydande inverkan på de marina ekosystemen, säger Narimane Dorey.

Avhandlingens namn: Trans-life Cycle Impacts of Ocean Acidification on the Green Sea Urchin Strongylocentrotus droebachiensis

Handledare: Sam Dupont och Susan Phil Baden

Länk till avhandlingen:https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32887Avhandlingens namn:?

Kontakt:

Narimane Dorey, Inst för biologi och miljövetenskap

Tel: +46 (0)31 786 95 29, E-post: narimane.dorey@bioenv.gu.se

Foto

Porträttbild: Jean-Marc Dorey, övriga bilder av Narimane Dorey.

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media