Hittat bästa konserveringsmetod för gamla sidendräkter

I en ny doktorsavhandling utforskas hur flera hundra år gamla kungliga sidendräkter bäst konserververas.

Ett första steg var att hitta en metod att åldra siden så att det liknar 1600-talssiden, både kemiskt och fysiskt, säger Johanna Nilsson, avhandlingens författare.

Johanna Nilsson är textilkonservator vid Livrustkammaren där dräkter och föremål med kunglig historisk anknytning är en viktig del av museets samlingar.

− Dräkterna är efterfrågade av museer världen över och är ofta på resa. Inför utlån och utställningar hanteras de sköra dräkterna varsamt av konservator, men även en försiktig hantering innebär ett visst slitage, säger Johanna Nilsson vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Testade olika konserveringsmetoder

I sin avhandling har Johanna Nilsson testat olika konserveringsmetoder. Den ena metoden innebär att ett nytt tyg läggs in under det trasiga historiska tyget och sys fast med läggsöm, den andra metoden att man använder förstygn. Den tredje metoden innebär att en tunn silkeslöja sys fast över det historiska tyget, så kallat crepeline.

− För att få försöksmaterial att utföra testerna på blev ett första steg att hitta en metod att åldra siden så att det liknar 1600-talssiden, både kemiskt och fysiskt.

Skapade gamla sidenprover för vetenskaplig undersökning

För att kunna framställa sidenprover som likande gammalt siden, använde Johanna Nilsson Gustav II Adolfs kröningsdräkt från år 1617 och Karl X Gustavs kröningsdräkt från år1654 som referens. Arbetet gjordes tillsammans med forskare på KTH. Att värma standardsiden i 125˚C i 42 dygn var den metod som fungerade bäst.

Både sidenprover med nötningsskador och revor undersöktes sedan. Resultaten visade att, när konserveringarna tagits bort från provlapparna efter tvätt och tumling, höll de nötta provlapparna som konserverats med crepeline bäst.

− Slutledningen är att mycket skört siden helst ska konserveras med crepeline, säger Johanna Nilsson.

Även estetisk kvalitet undersöktes

I avhandlingen undersöktes också vad som avgör att en konservator upplever en konservering som estetiskt tilltalande. Det arbetet gjordes tillsammans med en forskare inom psykologi vid Stockholms universitet. Utifrån fotografier av konserverade föremål fick 34 svenska textil­konservatorer göra en bedömning. Analysen visade att av flera faktorer som undersöktes så var samstämmighet och fullständighet de två faktorer som beskriver estetisk kvalitet, enligt textilkonservatorer.

− Det innebär att konserveringen ska stämma överens med föremålet som konserverats och att ingen skada på föremålet lämnats okonserverat.

Avhandlingens titel: Ageing and Conservation of Silk- Evaluation of Three Support Methods Using Artificially Aged Silk

Länk till avhandling http://hdl.handle.net/2077/40524

Huvudhandledare: professor Elizabeth Peacock och bihandledare professor Jonny Bjurman.

Länk till video

The English version:

https://www.youtube.com/watch?v=eoogh96C7eI

Den svenska versionen:

https://www.youtube.com/watch?v=iQSX4u3PqNA

Foto

Montering av 1600-talsdräkter inför fotografering.  Foto Jens Mohr.

Provtagning inför analys av Gustav II Adolfs kröningströja. Foto Erik Lernestål.

Gustav III byxa från 1777 konserverad med crepeline. Foto Östen Axelsson.

Personporträttet av Johanna Nilsson. Foto Jens Mohr.

Kontakt:

Johanna Nilsson, textilkonservator vid Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet. Tel: 076- 128 02 56, E-post: johanna.nilsson@lsh.se

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media