HIV/aids-frågan är mer komplex vad som ofta erkänns

Ökad kunskap och närmare samarbete mellan sjukhus och traditionella botare kan förbättra effektiviteten i kampen mot HIV/aids i Moçambique. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 

Socialantropologen Margarida Paulo har genomfört fältstudier för sin avhandling i Mafalala, en stadsdel i huvudstaden Maputo, sedan 2013. Från de fattiga människornas berättelser där har hon kunnat teckna en mer nyanserad bild av HIV/aids-problematiken än så som frågan ofta beskrivs.
– Problemet är komplext och måste hanteras därefter, säger Margarida Paulo.

Framför allt visar hennes resultat att kunskapen måste öka bland såväl fattiga människor som inom icke-statliga organisationer och myndigheter.
– Frivilligorganisationer och statliga organ måste få en djupare förståelse för fattigas vardagssituation", säger Margarida Paulo och tar som exempel ett tajming för att erbjuda folk att testa sig.
– Om personer inte dyker upp för ett test är det inte nödvändigtvis på grund av att de inte vill bli testade. Det kan istället vara att de har fullt upp med att leta efter dagsverken.

Motsvarande fann hon fördomar bland fattiga människor mot ansträngningar från icke-statliga organisationer och regeringen.  Exempelvis misstankar om att utdelning av gratis kondomer kan vara ett sätt att försöka döda de fattiga.
– Deras uppfattning var att om något ges gratis måste det vara av dålig kvalitet. Dåliga kondomer kan vara ett sätt att locka människor in i en känsla av säkerhet, medan de i realiteten blir smittade, säger Margarida Paulo.

Ett annat område där förbättringar måste till gäller informationskampanjer.
– Det finns massa sådan, men de använder ofta ett tekniskt språk som inte förstås av de människor de vill nå, säger Margarida Paulo. Alla pratar inte portugisiska. Och ord som "virus" är det inte självklart att alla förstår.

Att besöka ett sjukhus med speciella ingångar för patienter med hiv / aids är stigmatiserande och ett säkert sätt att bli socialt utfrusen. Därför tvekar folk att besöka sjukhus om de misstänker att de har fått HIV. Snarare besöker de en traditionell botare. Med ett närmare samarbete mellan dessa och sjukhusen skulle patienter kunna fångas upp i ett tidigare skede och ge behandlingar större chans att verka.

I ett mer långsiktigt perspektiv pekar Margarida Paulo också på vikten av fattigdomsbekämpning för att effektivisera kampen mot HIV/aids. Utan adekvat utbildning måste många fattiga människor förlita sig på dagsverken för sitt livsuppehälle. Ofta som sexarbetare. Att inte veta hur man ska klara sig från dag till dag gör det svårt för smittade personer att planera och fortsätta med en behandling.
– Jag tror inte att svaret är att bara ge ut bidrag. Men dessa människor måste utbildas, så att de själva kan ta kontroll över sitt dagliga liv, säger Margarida Paulo


Kontakt
Margarida Paulo, telefon: +258 822963470, e-post: madoropau@gmail.com
Avhandlingens titel: Dagliga kamp mot hiv / aids i Mafalala, Maputo (Moçambique)
Mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/56153

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Större kunskap hos myndigheter och NGO-er om fattigas vardagsliv skulle kunna effektivisera arbetet mot sjukdomen.
Twittra det här

Citat

Om personer inte dyker upp för ett test är det inte nödvändigtvis på grund av att de inte vill bli testade. Det kan istället vara att de har fullt upp med att leta efter dagsverken.
Margarida Paulo