Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2018

Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet har beslutat att utse två hedersdoktorer 2018: Johnny Hagberg och Charles Burnett.

Teologie hedersdoktor 2018

Johnny Hagberg, kyrkoherde i Järpås församling, har utsetts till Teologie hedersdoktor 2018.

Johnny Hagberg har under många års tid i egenskap av ordförande för Föreningen för Västgötalitteratur och som ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap ansvarat för utgivning av vetenskapliga antologier, monografier och urkunder vilka genom att bidra till förståelsen av Västergötlands och Skarastiftets äldre kultur- och kyrkohistoria givit mycket värdefulla bidrag till svensk och västsvensk humanistisk forskning.

– Att bli utnämnd till hedersdoktor betyder väldigt mycket för mig och det hade jag aldrig kunnat drömma om. Det betyder att mitt arbete blivit uppskattat. Utnämningen ger energi och inspiration för ytterligare arbete med utgivningar och texter, säger Johnny Hagberg.

Just nu håller han på att planera för utgivning av nummer 100 i en av skriftserierna, som beräknas utkomma nästa år.

– En av de kommande böckerna handlar om Johan Henriksson Rytter, som efter krigstjänst blev landshövding i Älvsborgs län och kommendant i Göteborg. Han avled år 1644 och begravdes i Stora Levene kyrka. Det blir en antologi där flera författare medverkar.

Filosofie hedersdoktor 2018

Charles Burnett, professor i islams inflytande i Europa genom historien vid The Warburg Institute, University of London, har utsetts till Filosofie hedersdoktor 2018.

Charles Burnett, verksam vid det välrenommerade Warburg Institute i London, är professor i historia med inriktning mot islams inflytande i Västeuropa. Han är en internationellt ledande forskare med en osedvanligt bred profil inom klassisk filologi, filosofi- och vetenskapshistoria. Hans forskning är särskilt inriktad på medeltidens idéutveckling och i synnerhet på överföringen av vetenskaps- och filosofihistoriskt relevanta texter från det arabiskspråkiga området till det latinspråkiga Västeuropa. 

Burnetts vetenskapliga produktion är anmärkningsvärd såväl ur kvalitativt som kvantitativt perspektiv samtidigt som han är välkänd för sin exceptionellt goda samarbetsförmåga. Banden till Göteborgs universitet, liksom till andra nordiska universitet, återspeglar hans kollegiala förhållningssätt till det internationella forskarsamhället. 

Både Charles Burnett och Johnny Hagberg kommer att medverka och ta emot sina insignier vid den årliga doktorspromotionen i Svenska Mässan den 19 oktober. 

Johanna Hillgren
Kommunikatör, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 10 68, 0766-18 10 68
johanna.hillgren@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera