Inför internationella kvinnodagen 8 mars: 100 forskare från Göteborgs universitet

Män dominerar stort som experter i media. Det vill vi ändra på. Därför har vi samlat 100 experter som kan svara på journalisters frågor om allt från virussjukdomar och havsmiljö till opera, matematikundervisning och kredit- och obeståndsrätt. Förutom djup och bred sakkunskap har de också det gemensamt att de är kvinnor.

Det finns naturligtvis fler än dessa 100 kvinnor vid Göteborgs universitet som är experter inom olika områden. Se denna lista som en början. Listan kommer att ligga på vår webb och kontinuerligt uppdateras med fler namn.

http://www.gu.se/media/journalist-hitta-experten/ hittar ni fler forskare som gärna svarar på frågor från journalister.

På http://www.gu.se/media/presskontakter/ hittar ni presskontakter inom universitetets samtliga vetenskapsområden.

Letar ni bilder? På http://bildbank.gu.se/ finns över 5000 högupplösta bilder fria för användning. Ange ”Göteborgs universitet” som källa.

A

KATARINA ABRAHAMSSON
Polarforskning, forskningsresor, expeditioner.
Katarina Abrahamsson
, professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi, samt föreståndare för Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper, telefon: 031–786 9051, e-post: k@chem.gu.se

KERSTIN ALBERTSSON WIKLAND
Forskar om tillväxt och kortvuxenhet hos barn vid ett av landets mest framgångsrika forskningscentra, GPGRC.

Kerstin Albertsson Wikland, professor i pediatrisk tillväxtforskning, institutionen för kliniska vetenskaper, telefon: 031–343 5165, 0708–82 89 90, e-post: kerstin.albertsson-wikland@pediat.gu.se

GUNILLA ALMERED OLSSON
Leder forskargruppen Globala hållbarhetsstudier. Socio-ekonomiska konsekvenser av människans användning av naturresurser, särskilt markanvändning för produktion av mat och energi i Europa och Afrika.

Gunilla Almered Olsson, professor humanekologi, institutionen för globala studier, telefon: 031–786 5475, e-post: gunilla.olsson@globalstudies.gu.se

ELISABETH ARWILL-NORDBLADH
Genusforskning, arkeologihistoria, minne, kroppsliga variationer. Med ett genusperspektiv diskuteras hur bilden av forntiden förändrats utifrån samtidens undran och behov. Artefakter och andra arkeologiska lämningar kan till exempel visa hur vikingatidens människor använde stora runstenar och små amuletter i minnesarbeten eller gyllene figuriner för att tematisera variationer kring kroppsliga förmågor.
Elisabeth Arwill-Nordbladh,
lektor, docent i arkeologi, institutionen för historiska studier, telefon: 031–786 4612, 0733–301204, e-post: elisabeth.nordbladh@archaeology.gu.se


B

MONIKA BAUHR
Internationell miljöpolitik, klimatförändringspolitik, opinionsbildning om miljöfrågor, miljöpsykologi.

Monika Bauhr, universitetslektor, statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031–786 1241, e-post: monika.bauhr@pol.gu.se

MARIE BERG
Forskar om graviditet, förlossning och nyföddhetstiden. Leder bland annat studier om hur förstagångsföräldrar upplever bemötandet på förlossningsavdelningen, och om hur det bemötandet kan göras bättre.

Marie Berg, professor i vårdvetenskap, med inriktning mot reproduktiv och perinatal hälsa, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, telefon: 031–786 6084, e-post: marie.berg@fhs.gu.se

CHRISTINA BERGH
Forskar om provrörsbefruktning, IVF.
Christina Bergh, professor i obstetrik och gynekologi med inriktning mot evidensbaserad medicin, institutionen för kliniska vetenskaper, telefon: 031–342 3795, 073–688 93 25, e-post: christina.bergh@vgregion.se

CECILIA BJÖRKELUND
Forskar på befolkningsnivå om kvinnors hälsa, bland annat deras sömn och stressnivåer.
Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin, institutionen för medicin, telefon: 031–786 6832, 0707–98 05 03, e-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se

INGER BJÖRNELOO
Undervisning och lärande för hållbar utveckling. Av tradition har miljöundervisning stått i fokus för lärande för hållbar utveckling, men senare studier visar att utbildningen även innefattar exempelvis etik, kultur och samhällsfrågor.

Inger Björneloo, universitetslektor, institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), telefon: 031–786 2187, e-post: inger.bjorneloo@ped.gu.se

CHRIS von BORGSTEDE
Miljöpsykolog. Forskar om hur sociala normer och sociala dilemman påverkar beteenden.

Chris von Borgstede, universitetslektor, psykologiska institutionen, telefon: 031–786 4260, e-post: chris.von.borgstede@psy.gu.se


C

JANE CARLSSON
Forskar om sjukgymnastik som behandling mot depression.
Jane Carlsson, professor i fysioterapi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–786 5738, 0708–589 451, e-post: jane.carlsson@fhs.gu.se

CHRISTINA CLIFFORDSON
Betyg, högskoleprov, antagning och urval till högskolan.
Christina Cliffordson, professor i pedagogik, telefon: 0703–217 586, e-post: christina.cliffordson@ped.gu.se

DANIELA CUTAS
Etik i relationer, reproduktion och föräldraskap, bioetik, forskningsetik. Daniela Cutas aktuella forskning fokuserar på syntetiska gameter (könsceller utvecklade i laboratorier) och moraliskt ansvar. Daniela Cutas, forskare i praktisk filosofi, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, telefon: 031–786 5936, e-post: daniela.cutas@filosofi.gu.se


D

SYNNEVE DAHLIN IVANOFF
Forskar om aktivitet, tillgänglighet och vardagsteknologi för äldre.
Synneve Dahlin Ivanoff, professor i arbetsterapi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–786 5733, e-post: synneve.dahlin-ivanoff@fhs.gu.se

MARIE DEMKER
Statvetenskap. Komparativ politik, europeiska partier, ideologier, värdesystem och opinionsbildning, internationell politik, svensk och europeisk utrikespolitik i historien samt vetenskapsfilosofiska och metodologiska frågor.
Marie Demker
, professor, statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se

SUZANNE DICKSON
Forskar om beroendesystemet i hjärnan och dess koppling till fetma, till exempel hormoner som reglerar aptiten. Talar endast engelska.

Suzanne Dickson, professor i fysiologi och neuroendokrinologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–786 3568, 0703–69 35 68, e-post: suzanne.dickson@gu.se


E

INGER EKMAN
Forskar om det nya fältet personcentrerad vård, som genom att utgå från individen både förenklar läkandet och kortar vårdtiderna.
Inger Ekman, professor i omvårdnad, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, och föreståndare för Göteborgs universitets Centrum för Person-centrerad vård (www.GPCC.gu.se), telefon: 031–786 3711, 0739–815 765, e-post: inger.ekman@gu.se  

KRISTINA ERIKSSON
Forskar om virus och orsaker till virussjukdomar som till exempel herpes.
Kristina Eriksson, professor i viral immunpatologi, institutionen för medicin, telefon: 031–342 4761, e-post: kristina.eriksson@microbio.gu.se

LENA ERIKSSON
Standardisering i vetenskaplig och medicinsk praxis, expertis. Standarder utgör den osynliga grammatik som styr kunskapsutveckling och praxis inom olika fält. Genom att studera hur de är uppbyggda kan man också undersöka själva kunskapens anatomi. Lena Eriksson är forskare i vetenskapsteori och kan svara på hur formatet på en blankett kan styra en verksamhets innehåll samt vem som anses vara expert.  
Lena Eriksson, forskare i vetenskapsteori, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, telefon: 031–786 4184, mobil 0708–36 22 58, e-post: lena.eriksson@gu.se


F

CLAUDIA FAHLKE
Missbruks- och beroendeproblematik.

Claudia Fahlke, professor, psykologiska institutionen, telefon: 031–786 4289, e-post: claudia.fahlke@psy.gu.se

MARIA FALKENBERG GUSTAFSSON
Forskar om mitokondrier, som är cellens kraftstationer. Hennes forskargrupp var först med att få mitokondriernas DNA att börja kopiera sig själv i ett provrör.
Maria Falkenberg Gustafsson
, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, institutionen för biomedicin, telefon: 031–786 3444, e-post: maria.falkenberg@medkem.gu.se

ANNA FORSBERG
Forskar om organdonation och transplantation: Hur kan fler donerade organ komma till nytta för patienter som behöver dem?

Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, telefon: 031–786 6089, e-post: anna.forsberg@fhs.gu.se

EVA FORSSELL ARONSSON
Utvecklar metoder för att anpassa behandlingen med radioaktiva läkemedel individuellt för varje patient.
Eva Forssell-Aronsson, professor i radiofysik, institutionen för kliniska vetenskaper, telefon: 031–342 2349, e-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se

KRISTINA FRIDH
Rumsgestaltning, japanska rum, byggnadsglas. Kristina Fridh kan svara på frågor om material och materialitet i skapandet av rum – kopplat till olika kulturers föreställningar om rum.
Kristina Fridh
, tekn dr, arkitekt, Högskolan för design och konsthantverk, telefon: 031-786 4889, 0730–289 298, epost: kristina.fridh@hdk.gu.se

ANN FRISÉN
Psykologi. Ungdomar, unga vuxna, identitet, kroppsuppfattning, mobbning, cybermobbning.

Ann Frisén, professor, psykologiska institutionen, telefon: 0709–395 984, e-post: ann.frisen@psy.gu.se

LOTTA FRÄNDBERG
Tillhör forskargruppen Geografisk rörlighet och forskar om den internationella rörlighetens förändring, drivkrafter och dilemman. Framförallt studeras ungdomars internationella rörlighet och relationen mellan ökat internationellt resande och miljöbelastning från transporter.

Lotta Frändberg, docent, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, telefon: 031–786 4680, e-post: lotta.frandberg@geography.gu.se


G

ANTOANETA GRANBERG
Fornkyrkoslaviska, språk- och skrifthistoria. Hur skrev och talade man på medeltiden och vilka faktorer styrde valet av skrift och språk? Antoaneta Granberg är docent i slaviska språk. Hon leder ett stort nationellt forskningsprojekt som studerar över 1000 medeltida slaviska handskrifter och gamla tryckta böcker som bevaras i svenska bibliotek. Skrifterna kom hit som krigsbyte, diplomatiska gåvor eller blev köpta i Europa av stora svenska samlare på 1700-talet.
Antoaneta Granberg, docent i slaviska språk, institutionen för språk och litteraturer, telefon: 031–786 1826, 0733–579658, e-post: antoaneta.granberg@slav.gu.se

LENA GIPPERTH
Miljöjurist engagerad i flera mångvetenskapliga projekt om miljökvalitetsnormer. Koordinator vid Havsmiljöinstitutets kansli.

Lena Gipperth, universitetslektor och docent i miljörätt, juridiska institutionen, telefon: 031–786 1297, e-post: lena.gipperth@law.gu.se

GUNILLA GÅRDFELDT
Genus, opera, scenisk och musikalisk kommunikation, dramatik. Kvinnorollen och mansrollen inom opera. Gunilla Gårdfeldt kan svara på frågor om hur det ser ut med jämställdheten i operans värld.

Gunilla Gårdfeldt, professor, musikdramatik och scenisk/musikalisk kommunikation, Högskolan för scen och musik, telefon: 0708–22 59 65, e-post: gunilla.gardfeldt@hsm.gu.se


H

ÅSE HANSSON
Matematikundervisning, flerspråkighet, pedagogisk segregation. Idéerna om hur man ska undervisa i matematik på bästa sätt är många. Åse Hansson är filosofie doktor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik och har studerat hur man kan undervisa för att så många elever som möjligt skall lära sig matematik.

Åse Hansson, universitetslektor, institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), telefon: 031–786 2213, 0705–94 28 73, e-post: ase.hansson@ped.gu.se

LENA HARTELIUS
Forskar om neurologiska kommunikationsstörningar och behandling av dysartri och afasi vid stroke.
Lena Hartelius, professor i logopedi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–786 6884, e-post: lena.hartelius@neuro.gu.se

ANN HELLSTRÖM
Forskar om synskador hos för tidigt födda barn.
Ann Hellström
, professor i pediatrisk oftalmologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–343 5774, e-post: ann.hellstrom@medfak.gu.se

INGRID HENNING LOEB
Vuxenutbildning, gymnasieskolans yrkesprogram och introduktionsprogram.
Ingrid Henning Loeb, universitetslektor i pedagogik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, telefon: 0708–326117, e-post: ingrid.henning-loeb@ped.gu.se

GUNNEL HENSING
Forskar om sjukfrånvaro som har psykiatriska orsaker, och även om alkoholkonsumtion och alkoholproblem ur ett genusperspektiv.
Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, institutionen för medicin, telefon: 031–786 6862, e-post: gunnel.hensing@socmed.gu.se

SUCHITRA HOLGERSSON
Forskar om hur stamceller kan användas för att skapa kroppsegna organ som sedan transplanteras in i patienter. Hon var en av forskarna bakom den världsunika operation som genomfördes förra året, då en tioårig flicka fick en ven inopererad som tillverkats av hennes egna stamceller.
Suchitra Holgersson
, professor i transplantationsbiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, telefon: 031–343 0021, 0708–220 021, e-post: suchitra.holgersson@surgery.gu.se

ULRIKA HOLMBERG
Föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap och bland annat fokus på ”shopoholics”.
Ulrika Holmberg, ekonomie doktor, företagsekonomiska institutionen, telefon: 031–786 5606, e-post: ulrika.holmberg@cfk.gu.se

LENA HULTÉN
LCHF, GI, Viktväktarna – buden om hur vi ska äta för att inte bli överviktiga och hålla oss friska är många. Lena Hultén är professor i klinisk näringslära och vet hur vi ska äta för att må bra. Hon är särskilt intresserad av salt i maten, och hon har bland annat kunnat visa att unga män får i sig alarmerande mängder.
Lena Hulthén, professor i klinisk näringslära, institutionen för medicin, telefon: 031–786 3714, 0708–57 49 91, e-post: lena.hulthen@medfak.gu.se


I

ANN IGHE
Forskar om omyndighet och förmynderskap som relation till marknad och stat i ett historiskt perspektiv.
Ann Ighe
, universitetsadjunkt, ekonomisk-historiska institutionen, telefon: 031–786 4743, e-post: ann.ighe@econhist.gu.se


J

MARIA JARL
Skolpolitik: det politiska spelet om skolan på nationell och kommunal nivå.
Fristående skolor? Betyg? Återförstatligande? De politiska förslagen om skolan duggar tätt, och ofta är politikerna oeniga om vilka förslag och lösningar som är bra. Maria Jarl är universitetslektor i utbildningsvetenskap och vet varför de politiska partierna bråkar om skolan.
Maria Jarl
, fil dr i statsvetenskap, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, telefon: 031–786 2119, 031–786 5896, 0709–482 432, e-post: maria.jarl@gu.se

CHRISTINA JERN
En av landets främsta experter på stroke.
Christina Jern, professor i neurologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–343 5720, e-post: christina.jern@neuro.gu.se

KERSTIN JOHANNESSON
Forskar om hur nya arter bildas. Föreståndare på Centrum för havsforskning i Göteborg och koordinator för två forskningsprogram: Linnécentret i marin evolutionsbiologi (CeMEB) och EU-BONUS-projektet BaltGene.

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 9611, e-post: kerstin.johannesson@gu.se

ULLA JOHANSSON
Design management, design, metodologi, genus. Ulla Johansson kan svara på frågor om hur designers sätt att arbeta kan användas i andra organisationer.
Ulla Johansson
, Torsten och Wanja Söderberg professor i design management, telefon: 031–786 2490, 0733–82 33 13, e-post: ulla.johansson@gri.gu.se

BIRGITTA JOHANSSON
Teaterhistoria: Genus och teater i 1970-talets politiska kulturklimat; Emancipation, kärlek och modernitet i kvinnors äktenskapsdramatik i det moderna genombrottet (1880-tal); Hur genrer och teatertraditioner omstöps och omsätts i perioder av samhällsradikalisering.
Birgitta Johansson, lektor i litteraturvetenskap och dramatik, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, telefon: 031–786 5219, 0707–462 305, e-post: birgitta.johansson@lir.gu.se

SOFIE JOHANSSON KOKKINAKIS
Datorbaserad bedömning av läsbarhet framför allt av läromedel, ordförråd, språkkunskap och analys av elevskrivna texter. Hur svår är en text och för vem är den svår? Med datorbaserade bedömningsmått kan läsbarhet mätas för bedömning av svårighet. Texten kan därmed också anpassas efter olika målgrupper. Vilka språkkunskaper har högstadieelever beroende på modersmål?
Sofie Johansson Kokkinakis
, forskare i språkteknologi, institutionen för svenska språket, telefon: 031–786 4203, 0708–589 476, e-post: sofie@svenska.gu.se


K

MARIE KARLSSON-TUULA
Obestånds-, kredit och exekutionsrätt – anlitad som expertkommentator kring Saabs konkurs.
Marie Karlsson-Tuula
, docent, juridiska institutionen, telefon: 031–786 6354, 0735–464181, e-post: marie.karlsson-tuula@law.gu.se

ÅSA KASIMIR KLEMEDTSSON
Forskar om utsläpp av växthusgaser från jordbruket; odling och markanvändning som avger lustgas, metan och koldioxid. Hon sitter med i FN:s klimatpanel, IPCC:s.
Åsa Kasimir Klemedtsson, fil. dr vid institutionen för geovetenskaper, telefon: 031-786 19 60, e-post: asa.kasimir.klemedtsson@gvc.gu.se

EVA KNUTS
Bröllop i dagens konsumtionssamhälle, bröllopsvanor, etnologi. Textil och mode under andra världskriget.

Eva Knuts, fil. dr, institutionen för kulturvetenskaper, telefon: 0708–14 78 85, 031–786 43 05, e-post: eva.knuts@gu.se


L

CHRISTEL LARSSON
Hur främjar man bra mat- och motionsvanor i befolkningen? Hur minskas övervikt och fetma, främst bland unga?
Christel Larsson, professor i kostvetenskap, institutionen för kost- och idrottsvetenskap, telefon: 0709–116 519, e-post: christel.larsson@ped.gu.se

ELLEN LARSSON
Undervisar och forskar om svampar, mykologi.
Ellen Larsson
, förste museiintendent, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 2662, e-post: ellen.larsson@dpes.gu.se

MONICA LINDGREN
Musik och estetiskt lärande i skola och lärarutbildning. Monica Lindgren kan svara på frågor som rör lärande inom estetiska ämnen. 
Monica Lindgren, fil dr och docent i musikpedagogik, Högskolan för scen och musik, telefon: 031–786 41 57, e-post: monica.lindgren@hsm.gu.se

LAUREN LISSNER
Forskar på befolkningsnivå om övervikt och fetma bland både barn och vuxna. Hon är bland annat en av de forskare som kunnat visa att övervikt och fetma i medelåldern ökar risken att drabbas av demens senare i livet.
Lauren Lissner,
professor i epidemiologi, institutionen för medicin, telefon: 031–786 6847, 0708–20 73 43, e-post: lauren.lissner@medfak.gu.se

PATRICIA LORENZONI
Kolonialhistoria, antropologihistoria, politisk filosofi, postkolonial teori. Utkom nyligen med boken Mamma Dolly.

Patricia Lorenzoni, fil dr i idéhistoria, telefon: 0733–64 37 84, e-post: patricia.lorenzoni@globalstudies.gu.se

CAROLINA LUNDE
Unga idrottande tjejers kroppsuppfattning och hur de hanterar krav och ideal inom sin idrott. Carolina Lunde, universitetslektor, psykologiska institutionen, telefon: 031–786 4266, e-post: carolina.lunde@psy.gu.se

MARIANNE LUNDGREN
Avhopp från gymnasieskolan.

Marianne Lundgren, universitetslektor i pedagogik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, telefon: 031–786 2264, e-post: marianne.lundgren@ped.gu.se

ÅSA LÖFGREN
Klimatfrågor ur miljöekonomisk synvinkel, till exempel systemet med utsläppsrätter, globala klimatförhandlingar och rättviseaspekter som hur kostnader för att minska växthusgaser ska fördelas mellan olika länder.
Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi, institutionen för nationalekonomi med statistik, telefon: 031–786 1375, e-post: asa.lofgren@economics.gu.se


M

CARINA MALLARD
Forskar om hjärnskador som uppstår under perioden innan eller kring födelsen.
Carina Mallard
, professor i experimentell perinatal hjärnskadeforskning, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–786 3498, 031–786 5661, e-post: carina.mallard@fysiologi.gu.se

LENA MOSSBERG
Är professor i marknadsföring och föreståndare för Centrum för turism med särskild inriktning mot eventmarknadsföring, turism och destinationsmarknadsföring.

Lena Mossberg, professor, Centrum för turism, telefon: 031–786 1539, e-post: lena.mossberg@handels.gu.se

INGALILL MÅRTENSSON BOPP
Forskar om uppkomst och behandling av ledgångsreumatism.
Ingalill Mårtensson Bopp, professor i molekylär medicin med inriktning på sjukdomsmekanismer inom cancerforskning och hematologi, institutionen för medicin, telefon: 031–342 2492, e-post: lill.martensson@rheuma.gu.se


N

KATARINA NORDBLOM
I deklarationstider kan man tänka sig att folk helst vill maximera sin inkomst efter skatt, men nya forskningsresultat visar att det viktigaste för folk verkar vara att inte få betala restskatt. Även om det tycks föga rationellt styrs vi av så kallad förlustaversion. Katarina Nordblom kan uttala sig om skattepolitik och till exempel förklara hur psykologiska aspekter påverkar skattebeteendet.
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, institutionen för nationalekonomi med statistik, telefon: 031–786 1338, 0705–16 99 32, e-post: katarina.nordblom@economics.gu.se

YLVA NORÉN BRETZER
Miljöpolitik, energipolitik. Forskningsledare för projektet CluE – Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden – om att belysa hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Ylva Norén Bretzer, universitetslektor vid förvaltningshögskolan, telefon: 031–786 5195, e-post: ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

JENNY NYSTRÖM
Forskar om sällsynta njursjukdomar och behandling av till exempel njursvikt, i tätt samarbete med Karolinska Institutet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Jenny Nyström, universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–342 2929, e-post: jenny.nystrom@wlab.gu.se

EVA NÄSSÉN
Opera/dokumentation/rekonstruktion. Hur kan operan förnyas i samspel med nya och äldre genrer? Är operan den nya dokusåpan?
Eva Nässén
, professor, Högskolan för scen och musik, telefon: 0722–258 595, e-post: eva.naessen@hsm.gu.se


O

GUNILLA A. OLSSON
Biologisk mångfald, hållbar markanvändning i globalt perspektiv, mat- och biobränsleproduktion, Europa, Afrika, Madagaskar.

Gunilla Olsson, professor i humanekologi, institutionen för globala studier, telefon: 0730–91 49 17, e-post: gunilla.olsson@globalstudies.gu.se

EVA OSSIANSSON
Forskare i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring och varumärken, även relationsmarknadsföring.
Eva Ossiansson
, ekonomie doktor, företagsekonomiska institutionen samt Centrum för konsumtionsvetenskap, telefon: 031–786 15 02, e-post: eva.ossiansson@handels.gu.se


P

KERSTIN PERSSON WAYE
Forskar om hur buller i närmiljön påverkar människans hälsa, med fokus på hälsoeffekter av buller bland barn och personal inom förskolan.
Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin, institutionen för medicin, telefon: 031–786 3604, e-post: kerstin.persson-waye@amm.gu.se

MALIN PETZELL
Afrikanska språk. Kami är ett av Tanzanias många hotade minoritetsspråk och språket kommer sannolikt att dö ut om någon generation eller två om inget görs. Genom datainsamlande fältresor till Tanzania kartlägger lingvisten Malin Petzell kamispråket samt analyserar dess grammatik.
Malin Petzell
, forskare i afrikanska språk, institutionen för språk och litteraturer, telefon: 031–786 1947, 0708–450100, e-post: malin.petzell@african.gu.se

MERRITT POLK
Hållbara transporter, jämställdhet, hållbara städer, deltagande planering.

Merritt Polk, fil dr i humanekologi, institutionen för globala studier, telefon: 0704–54 65 29, e-post: merritt.polk@globalstudies.gu.se

INGRID PRAMLING SAMUELSSON
Små barn och lärande, barns lek, förskola.

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, telefon: 0705–684092, e-post: ingrid.pramling@ped.gu.se


R

ANNIKA RICKNE
Forskar om entreprenörskap och innovation på flera olika nivåer – inom teknikbaserade organisationer, branscher och innovationssystem – och drar slutsatser för strategi och policy.
Annika Rickne
, professor, institutionen för innovation och entreprenörskap, telefon: 031–786 1454, 0708–776 665, e-post: annika.rickne@handels.gu.se

MONICA ROSÉN
Barns datorvanor och läsande. Hur påverkas barns läsvanor, i en internationell jämförelse, av att datorer har gjort intåg i hemmen?
Monica Rosén
, professor i pedagogik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, telefon 031–786 2435, 0706–532435, e-post: monica.rosen@ped.gu.se

ANNIKA ROSENGREN
Forskar om hjärtsjukdomar ur ett befolkningsperspektiv
Annika Rosengren
, professor i medicin, institutionen för medicin, telefon: 031–343 4086, 0709–603 674, e-post: annika.rosengren@hjl.gu.se

CECILIA ROSENGREN
Tidigmoderna kvinnliga filosofer, idéhistoria, genus. Kunskapen om att den västerländska idéhistorien rymmer många kvinnliga tänkare har funnits länge. Trots detta saknas kvinnors bidrag i de flesta översikter och standardverk. Med utgångspunkt i 1600-talet studerar Cecilia Rosengren kvinnors intellektuella arbete och legitimeringsstrategier under tidigmodern tid, samt varför dessa kvinnor har marginaliserats i historieskrivningen.
Cecilia Rosengren, lektor i idé- och lärdomshistoria, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, telefon: 031–786 4296, e-post: cecilia.rosengren@lir.gu.se

CAROLIN RUTGERSSON
Konsumtion av billiga läkemedel i Sverige medför ökade risker för utveckling av antibiotikaresistens och miljöpåverkan i samband med produktionen av läkemedel i bland annat Indien och Kina.

Carolin Rutgersson, doktorand, institution för neurovetenskap och fysiologi, telefon 031–786 3643, e-post: carolin.rutgersson@neuro.gu.se

ANNA RYLANDER
Design, designers arbetsmetoder. Hur kan man beskriva sinnenas betydelse i designprocessen? Anna Rylander kan svara på frågor om designerns arbetssätt.
Anna Rylander
, fil dr och forskare i design management, Business & Design Lab, telefon: 031–786 5997, 0707–21 66 30, e-post: anna.rylander@hdk.gu.se


S

KRISTINA SAHLQVIST
Design, arkitektur, rehabilitering, vårdmiljö, rumsgestaltning, hållbar utveckling. Kristina Sahlqvist kan svara på frågor om hur arkitektur och design underlättar hjärnans återhämtning.
Kristina Sahlqvist
, adjungerad professor och arkitekt, högskolan för design och konsthantverk, telefon: 0733–528164, e-post: kristina.sahlqvist@hdk.gu.se

ISABELL SCHIERENBECK
Globala studier. Mellanösternpolitik, Israel-Palestinakonflikten.

Isabell Schierenbeck, universitetslektor, institutionen för globala studier, telefon: 0768–83 26 11, e-post: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se

MARIA SJÖBERG
1500- och 1600-talens samhällsvillkor, genusperspektiv. Hur har könsrelationer påverkat samhällsvillkoren i det förflutna? Genom ett könsperspektiv på äldre tiders dominerande strukturer, till exempel egendomsförhållanden och militär apparat, ges förklaringar till seglivade maktförhållanden, i såväl historien som historieskrivningens. Maria Sjöberg är professor i historia och kan svara på hur kön som en organisationsprincip reglerade forna tiders samhällsförhållanden.
Maria Sjöberg
, professor i historia, institutionen för historiska studier, telefon: 031–786 5257, 0709–353 739, e-post: maria.sjoberg@history.gu.se

EMMA SKÖLDBERG
Svenska uttryck, lexikografi.  Svenska språket rymmer många målande – och roliga ­ – uttryck, som kasta in handduken (’ge upp’), lägga rabarber på något (’lägga beslag på något’) och sopa något under mattan (’försöka dölja något’). Genom sin forskning vill Emma Sköldberg, docent i nordiska språk och forskare vid Svenska Akademien, bidra till en mer systematisk beskrivning av olika former av återkommande fraser, vilka tidigare spelat en förhållandevis undanskymd roll inom svensk språkforskning.
Emma Sköldberg,
docent i nordiska språk, institutionen för svenska språket, telefon: 031–786 4429, 0709–729 804, e-post: emma.skoeldberg@svenska.gu.se

BRYNDIS SNAEBJÖRNSDOTTIR
Relationen mellan människa/samhälle/kultur och djur, föreställningar om ”det vilda” och ”det tämjda”.
Bryndis Snaebjörnsdottir
, professor och konstnär, Konsthögskolan Valand, telefon: 031–786 5106 e-post: bryndis@valand.gu.se

CECILIA SOLÉR
Forskar bland annat om miljöanpassat konsumentbeteende, kunnig inom ”hållbar konsumtion”.
Cecilia Solér
, ekonomie doktor, företagsekonomiska institutionen, telefon: 031–786 5611, e-post: cecilia.soler@handels.gu.se

MARIE STENSEKE
Forskar på landskap och miljöfrågor, landsbygdsutveckling samt friluftsliv och verkar i tvärvetenskapliga sammanhang i frågor som rör markanvändning och naturresurs-förvaltning. Är biträdande programchef för det nationella friluftslivsforskningsprogrammet Friluftsliv i förändring.

Marie Stenseke, professor, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, telefon: 031–786 1389, e-post: marie.stenseke@geography.gu.se

KRISTINA SNUTTAN SUNDELL
Forskar om vattenbruk och havet. Fisk- och ostronodlingar med mera.
Kristina Snuttan Sundell
, professor, zoologiska institutionen, telefon: 031–786 36 71, e-post: kristina.sundell@zool.gu.se

MARIA SUNDIN
Astronomi. Galaxer och exoplaneter. Intresserad av tvärvetenskapliga aspekter av astronomi.
Maria Sundin
, tekn dr, institutionen för fysik, telefon: 0702–524 050, e-post: maria.sundin@physics.gu.se

ULLA SVANTESSON
Forskar om muskelstyrka och spänst med koppling till idrott.
Ulla Svantesson, professor i fysioterapi och sportmedicin, telefon: 031–786 5742, e-post: ulla.svantesson@fhs.gu.se

ANN-MARI SVENNERHOLM
Forskar om vaccin mot ETEC-bakterier. ETEC-diarré drabbar små barn hårdast och varje år dör en halv miljon barn av bakterien.
Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet, institutionen för biomedicin, telefon 031–786 6202, 0708–298 960, e-post: ann-mari.svennerholm@microbio.gu.se


T

SOFIA THORSSON
Stadsklimat med fokus på temperatur-, vind-, fuktighet- och strålningsförhållandena i olika stadsmiljöer, kopplingen mellan luftföroreningshalter och den lokala meteorologin. Projektkoordinator för forskningsprojektet Samordnad ansats för anpassning av städer till klimatrelaterade risker.
Sofia Thorsson, docent i naturgeografi, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 4733, e-post: sofiat@gvc.gu.se

CATHARINA THÖRN
Gentrifiering, stadsutveckling och demokrati. Många stadsdelar ”piffas upp” för att locka en välutbildad medelklass – men vad händer då med de som tidigare bodde där? Vad är det som styr stadsutvecklingen idag och varför ser städer ut som de gör? Vilken roll spelar kulturen? Catharina Thörn är forskare i kulturvetenskaper och aktiv i debatten om gentrifiering och segregation i Göteborg.
Catharina Thörn, forskare i kulturvetenskaper, institutionen för kulturvetenskaper, telefon: 031–786 6175, e-post: catharina.thorn@kultur.gu.se

MARIE THYNELL
Hållbar utveckling, urbana studier, hållbara transporter, kvinnor i utvecklingsländer, massbilismens utbredning.

Marie Thynell, fil dr i freds- och utvecklingsforskning, institutionen för globala studier, telefon: 0735–984 915, e-post: marie.thynell@globalstudies.gu.se

MARIA TULLBERG
Organisationsforskare med ett genusperspektiv. Ett aktuellt tema är konstruktioner av maskulinitet och dess betydelse för organisering och ekonomi.
Maria Tullberg
, docent, företagsekonomiska institutionen, telefon: 031–786 5629, e-post: maria.tullberg@gri.gu.se


V-W

LOTTA VAHLNE WESTERHÄLL
Professor i socialrätt och offentlig rätt, kunnig om exempelvis individers rättigheter inom vård och sociala systemet.
Lotta Vahlne Westerhäll
, professor, juridiska institutionen, telefon: 031–786 1516, e-post: lotta.westerhall@law.gu.se

MARGDA WAERN
Forskar om självmord, särskilt bland äldre.
Margda Waern, professor i allmän psykiatri, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: 031–342 2164, 0702–27 22 05, e-post: margda.waern@neuro.gu.se

EVELINA WAHLQVIST
Forskare med fokus på kreativa miljöer, villkor för kulturella och kreativa branscher med mera.
Evelina Wahlqvist
, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, telefon: 031–786 1384, e-post: evelina.wahlqvist@geography.gu.se

INGA WERNERSSON
Köns-och genusordningens betydelse inom skola och utbildning.
Inga Wernersson, professor i pedagogik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, telefon: 0730–618 985, e-post: inga.wernersson@ped.gu.se

ANNA WINKVIST
Forskar om samband mellan kostmönster (som traditionell samisk kost eller medelhavskost) och senare risk för hjärtkärlsjukdom eller fetma.
Anna Winkvist, professor i näringslära, institutionen för medicin, telefon: 031–786 3728, e-post: anna.winkvist@nutrition.gu.se

AGNES WOLD
Forskar om allergier hos barn, särskilt hur bakteriefloran i tarmen förändras.
Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, institutionen för biomedicin, telefon: 031–342 5617, 0733–220 047, e-post: agnes.wold@microbio.gu.se

ULRIKA WOLFF
Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, förutsättningar för tidig läsning.
Ulrika Wolff, universitetslektor i pedagogik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, telefon: 0705–550 919, e-post: ulrika.wolff@ped.gu.se

MARIE WRETHANDER
Det sociala livet i skolan, mobbning.
Marie Wrethander, universitetslektor i pedagogik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, telefon: 0739–882 784, e-post: marie.wrethander@ped.gu.se

ANGELA WULFF
Marinekolog och polarforskare som är expert på algers ekofysiologi. Forskar om cyanobakterier i Östersjön och växthusgaser och kvicksilver i Arktis.
Angela Wulff, professor marin ekologi, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 2628, e-post: angela.wulff@marecol.gu.se

ANNA WÅHLIN
Oceanografi, oceancirkulation, tunga bottenströmmar, topografisk styrning.
Anna Wåhlin,
docent, institutionen för geovetenskaper, telefon: 031–786 2866, e-post: anna.wahlin@gvc.gu.se

LENA WÄNGNERUD
Representativ demokrati, kvinnors politiska inflytande.

Lena Wängnerud, professor, statsvetenskapliga institutionen, telefon: 031–786 1868, e-post: lena.wangnerud@pol.gu.se 


Göteborgs universitets presskontakt:
Ulrika Lundin, pressekreterare

Tel: 031-786 6705, 0707-75 88 51
E-post: ulrika.lundin@gu.se

Henrik Axlid, pressekreterare
Tel: 031-786 2021, 0734-04 20 21
E-post: henrik.axlid@gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 39 000 studenter och 5 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Dokument & länkar