Konferens om framtidens elitgymnastik

Hur kan framtidens kvinnliga elitgymnastik göras mer hållbar – med färre skador, bättre träning och därmed längre karriärer för elitgymnasterna? Det ska en forskningskonferens vid Göteborgs universitet söka svaret på.

Internationellt ledande forskare från tio länder inom gymnastikområdet, ihop med företrädare för flera av de nordiska gymnastikförbunden, möts 31 oktober-1 november vid WAG2016, International Women’s Artistic Gymnastics Conference på temat Framtidens elitgymnastik för damer.

Damgymnastik på världsnivå dominerades länge av tonåriga utövare. På senare år har dock medelåldern höjts. Förändrade träningsmetoder, förändrade attityder mellan tränare och idrottare, förändrad domarbedömning samt förändrad finansiering av sporten är bidragande orsaker. De nationella skillnaderna är dock ännu betydande.

– Det är första gången experter inom området möts i denna form. Det är ett viktigt avstamp inför framtiden. Dessutom är det en poäng att ledande företrädare för gymnastikrörelsen kommer på plats. Tillsammans ska de ledande teoretikerna och praktikerna under konferensen konkret formulera vilka forskningsfrågor som behöver svar i syfte att förbättra och göra gymnastikutövandet på elitnivå mer hållbart, säger Natalie Barker-Ruchti, docent vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap och ansvarig för konferensen.

Konferensen ”The Future of Women’s Artistic Gymnastics” finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Representanter från media är välkomna att delta på konferensen.

Dag och tid: måndag 31 okt 09.30 – tisdag 1 november 16.30.
Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Göteborg

Program: http://iki.gu.se/samverkan/konferenser/wag2016/conference-program

För mer information, kontakta:
Docent Natalie Barker-Ruchti, telefon: 072–913 0117, e-post: natalie.barker@ped.gu.se

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: 0768-58 11 87
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera