Långt kvar till jämställt EU

Inom EU finns ambitionen att policy-dokument ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Men i en ny avhandling från Göteborgs universitet visas att ambitionen är ytlig.

– Det verkar vara politiskt korrekt att tala om gender och att EU ska arbeta för att nå mål om jämställdhet. Men när man tittar närmare på det baseras resonemangen på en förståelse av jämställdhet som en fråga om att hantera skillnader mellan män och kvinnor inom olika områden. Man missar mer djupt liggande strukturer som är de verkliga hindren för jämställdhet, säger Dolores Calvo.

I sin avhandling har Dolores Calvo analyserat generella policy-dokument inom EU men också specifikt sådana som gäller för internationellt utvecklingssamarbete och migration. Analyserna har hon sedan kompletterat med intervjuer av åtta jämställdhetsexperter och jämställdhetsadministratörer.

I studien konstaterar hon att fokus i policy-dokumenten snarare är stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt än en djupare analys av strukturella orsaker till dålig jämställdhet. Genom den avgränsningen har också frågan tömts på sin politiska sprängkraft.

– För att jämställdhet på riktigt ska kunna bli en integrerad del av politiken och samhällslivet i EU krävs det att rådande strukturer och maktrelationer utmanas. Men policy-dokumenten jag har gått igenom saknar detta perspektiv, och är därmed dränerade på verklig förändringspotential, säger Dolores Calvo.

Avhandlingens titel: Mainstreaming Gender in Migration and Development  Policies in the European Union
Avhandlingsförfattare: Dolores Calvo Tel: 76 221 5427 mejl: dolores.calvo@socav.gu.se
Opponent: prof. Barbara Hobson, Stockholms universitet
Disputationen genomfördes den 15 februari.
Avhandlingen kan laddas ned på: http://hdl.handle.net/2077/31823

Lars-Olof Karlsson
Informatör
Tel: 031-786 4528
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera