Lyckad Göteborgssatsning på lärare i matematik och naturvetenskap

Inom kort examineras de första 20 lärarna i matematik och naturvetenskap från den särskilda och extra snabba utbildning som Göteborgs universitet och Göteborgs Stad sjösatte för knappt ett år sedan. Trycket är nu stort för att bli en i nästa kull av de efterfrågade lärarna.

Efterfrågan på lärare kommer att öka framöver. Var fjärde lärare går i pension de närmaste tio åren. Samtidigt är det inte tillräckligt många som tar en lärarexamen inom bland annat matematik och naturvetenskap. Att det är storstadsregionerna som drabbas hårdast är tydligt.

Göteborgs universitet och Göteborgs Stad gör därför sedan ett år en gemensam satsning för att öka andelen behöriga lärare i matematik och naturvetenskap, en satsning som regeringen förra året beslutade att stödja med fyra miljoner kronor. Utbildningen vänder sig till redan ämnesbehöriga inom de nämnda ämnena. De 20-talet första nya lärarna utexamineras från Göteborgs universitet i januari.

Grundpelarna i den nya snabbare lärarutbildningen är hög studietakt samt nära anknytning till så kallade universitetsskolor på grundskole- och gymnasienivå. Studenterna studerar på 125 procent och under en sommartermin, och på universitetsskolorna finns team av lärare och handledare som kontinuerligt stödjer studenternas lärande.

Den andra gruppens antagning, inför studiestarten våren 2016, genomförs nu.
– Intresset är mycket stort och vi ökar nu antagningen till 50 platser, säger
Annette Mitiche, projektledare för satsningen i Göteborgs Stad.

Hon är nöjd med satsningen så här långt:
– Vi är något bra på spåret. Den största skillnaden mot sedvanlig lärarutbildning är den starka kopplingen mellan de högskoleförlagda och de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna, säger hon.

Projektet innebär även en utveckling av lärarutbildningen inom universitetet, med en tät samverkan mellan akademi och universitetsskolorna. Inspiration har bland annat hämtats från Stanford University i USA och Universitetet i Oslo.

Vid en konferens på Göteborgs universitet fredag 13 november möts lokala lärarutbildare, rektorer, universitetslärare, styrgruppen för projektet, Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet samt representanter för Oslos universitetsskolor och universitet för att både summera det första årets erfarenheter och diskutera fortsättningen.

Konferensen hålls fredag 13 november klockan 8-17 i Wallenbergssalen, Medicinareberget, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Representanter för media är välkomna att delta på konferensen.

Program

Läs mer om Alternativ KPU förhöjd studietakt Ma/NO.

För mer information
Annette Mitiche, Center för skolutveckling, Göteborgs Stad, e-post: 
annette.mitiche@educ.goteborg.se, telefon: 072–704 1168

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: 0768-58 11 87
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera