Masterprogram i samverkan med myndigheter

Masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet fördjupar nu sin samverkan med Skolforskningsinstitutet och Folkhälsomyndigheten för att stödja praktiker inom välfärdens verksamheter som vill använda forskningsresultat.

Det är en brännande fråga hur verksamheter ska kunna dra nytta av forskares resultat på ett snabbare, enklare och effektivare sätt. Masterprogrammet utvecklades för fem år sedan i samverkan med kommuner, landsting och myndigheter just för att möta detta behov.

Praktiker engageras i evidensbasering

Skolforskningsinstitutets uppdrag är att skapa systematiska kunskapsöversikter om metoder och modeller för skolans värld. I ett nytt projekt har myndigheten etablerat ett samarbete med evidensprogrammet som ett led i att ”nå ut till de verksamma i förskolan och skolan samt lyssna till de erfarenheter som finns bland de verksamma”.

– Detta projekt passar väl in i vår utbildning. Skolforskningsinstitutet har ju samma mål som evidensprogrammet, nämligen att minska gapet mellan myndigheternas arbete med kunskapssammanställningar och den praktiska verksamheten. Genom att engagera verksamma lärare i bearbetning och tillämpning av evidens skapas en modell för hur evidensbasering kan gå till i praktiken, säger Morten Sager, lektor i vetenskapsteori och programansvarig.

Metoder för komplexa frågor

Samarbetet med Folkhälsomyndigheten syftar till att göra det möjligt för examinerade studenter i evidensprogrammet och liknande utbildningar att delta i sammanställning av kunskap. Många av Folkhälsomyndighetens frågeställningar är komplexa och kräver en mängd metoder för sammanvägning av olika typer av evidens. Ett exempel är projektet där studenter och alumner arbetar som biträdande forskare med att utreda utbildningsinsatser för att förebygga suicid.

– Till skillnad från många andra utbildningar tränas våra studenter i flera metodtraditioner, säger Morten Sager.

– Färdigheter i både kvantitativa och kvalitativa metoder samt vetenskapsteoretisk reflektion är omistliga vid arbete med komplexa frågor såsom suicidprevention. Folkhälsomyndighetens projekt visar utbildningens användbarhet. Dessutom blir det en viktig arbetslivserfarenhet för de studenter som får tjänster i projekten.

Mer om Evidensprogrammet: http://flov.gu.se/utbildning/avancerad-niva/masterprogram-i-evidensbasering

FAKTA: Myndigheter som SBU, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har funnits med i utvecklingen av utbildningen liksom Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens kommunalförbund. Flera av dessa myndigheter och verksamheter finns också med i undervisningen. Deltagarna kommer från verksamheter inom hela välfärdssektorn, inklusive hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan, men även direkt från kandidatutbildningar inom humaniora, offentlig förvaltning eller ekonomi.

Kontakt:
Morten Sager, programansvarig för Masterprogrammet i evidensbasering: praktik, teori, kontext
Tel: 0708-775 979
E-post: morten.sager@gu.se

Monica Havström
Kommunikatör, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
031-786 3042, 0766-18 30 42
monica.havstrom@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera