Metod att bota cancertumör i fokus

Cancertumörer kan angripas med fotodynamisk terapi, en kombination av ljusbehandling och läkemedel. Med hjälp av nya designade nanomediciner kan nu behandlingen bli mer effektiv.

Genom att kombinera läkemedel med ljusbehandling, så kallad fotodynamisk terapi, finns möjlighet att bota cancertumörer.

Ett av de stora problemen med fotodynamisk terapi som det ser ut idag är att behandlingsformen inte är tillräckligt effektiv och enbart kan användas för behandling av ytliga former av cancer.

Effektivare behandling med nanomedicin

Genom att kombinera fotodynamisk terapi med nanomedicin hoppas nu forskarna kunna öka behandlingsformens effektivitet.

-  Nanomedicin innebär bland annat att läkemedel och läkemedelsbärare kan designas på ett sofistikerat sätt så att de blir målsökande till tumörceller. Nanomedicin innebär också att läkemedel kan designas för att kunna kombinera olika behandlingsmetoder, säger Marica Ericson som är forskare vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Internationell konferens med behandlingen i fokus

Nu arrangeras en internationell konferens i Göteborg som handlar om tillämpningar av nanomedicin för cancerbehandling. I fokus för konferensen är behandlingsformen fotodynamisk terapi.

I samband med konferensen arrangeras en tvådagars utbildning. Utbildningen vänder sig främst till doktorander och yngre forskare, men även seniora forskare är välkomna. Målet med arrangemanget är utvidgade och nya samarbeten inom fältet.

- Förhoppningen är att konferensen ska stimulera förbindelsen mellan grundforskning och kliniska tillämpningar och öka medvetenheten om hur forskningsresultat ska kunna omsättas till i kliniska tillämpningar, säger Marica Ericson, som forskar inom biomedicinsk fotonik.

Samarbete över gränser

Marica Ericson har lång erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten om fotodynamisk terapi och hudcancerdiagnostik och är sedan årsskiftet föreståndare för SkinResQU. Även Christina Halldin, disputerad forskningssjuksköterska vid Hudkliniken, Sahgrenska universitetssjukhuset, är med och arrangerar konferensen. Tillsammans utgör de ett unikt team som spänner över grundforskning till klinisk förankrad verksamhet.

Konferensen arrangeras den 9-12 april i Göteborg och är ett samarbete mellan ett EU-finansierat nätverk CYCLON och Centrum för hudforskning, SkinResQU, vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, som ligger på Medicinareberget ovanför Sahlgrenska sjukhuset.

Anmälan: http://www.skinresqu.gu.se/News+and+events/Conferences/NanoPDT+2013/

Kontakt: Marica Ericson, Inst för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

031-786 90 30, NanoPDT@gu.se

alt. Chistina Halldin, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 031-343 02 95

Hemsida för konferensen: http://www.skinresqu.gu.se/News+and+events/Conferences/NanoPDT+2013/

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media