Möjligheter för fiskodling på västkusten

Hälleflundra, piggvar och havskatt är några svenska marina fiskarter som har biologiska möjligheter att passa för odling på västkusten, framhåller forskare vid Göteborgs universitet i ny utredning.

Odling av fisk och skaldjur är den livsmedelssektor som växer snabbast i världen. Men i Europa och speciellt Sverige går utvecklingen av vattenbruket mycket långsamt. Istället blir vi allt mer beroende av fiskimporter från andra världsdelar.

- Detta väcker etiska frågor om långväga livsmedelstransporter, export av miljöproblem samt den nationella livsmedelssäkerheten, säger fiskbiologen och forskaren Thrandur Björnsson.

Svenska västkusten har potential för fiskodling

På den svenska västkusten förekommer ingen fiskodling i dag trots den möjlighet den långa svenska kusten erbjuder.

- Det kan till viss del bero på en negativ syn från myndigheter och allmänheten där traditionell fiskodling i öppna nätkassar kan ses som en miljöförstörande verksamhet. Men innovativa odlingstekniker och satsning på lokala fiskarter kan skapa möjlighet för miljömärkta nisch-produkter som kan saluföras till ett högt värde, säger Thrandur Björnsson.

En ny rapport från forskare vid Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet, utreder de odlingsbiologiska förutsättningarna för fiskodling på västkusten.

Flera arter lovande att odla

Hälleflundra, tunga, piggvar, havskatt samt lyrtorsk och torsk bedömdes vara ”kandidatarter” för framtida odling. Med speciella tekniska lösningar som möjliggör reglering av salthalt, syrgashalter och temperatur är dessa arter lovande för odling.

Nästa steg som forskarna föreslår är att göra en teknisk och ekonomisk utredning kring kontrollerade havs- eller landbaserade system för marin fiskodling.

En nödvändig satsning är också ett kläckeri för forskning och utveckling av det svenska marina vattenbruket.

Utredningen om marin fiskodling presenteras vid ett öppet seminarium den 8 februari kl. 13.00-15.30, föranmälan via länk på www.vbcv.science.gu.se senast 6 februari.

Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Kontakt: Björn Thrandur Björnsson, Vattenbrukscentrum Väst, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Tel: +46 (0)31 786 3691, E-post: thrandur.bjornsson@bioenv.gu.se

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 5 900 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media