Ny bok talar allvar om livet

Allvaret har följt människan genom alla tider. I boken Allvarligt talat – Berättelser om livet visar en rad forskare hur tankar om livets förgänglighet, döden och rädslan för samhällsförändringar löper genom hela vår historia.

”Humaniora är på allvar.” Budskapet på baksidan är tydligt. I den nya boken tecknas en bild av hur människor hanterat livets allvar genom historien, från antiken fram till i dag. I boken tolkas ordet allvarligt enligt tre linjer där den första handlar om meningen med livet, det andra om rädslan för sjukdomar och död och den tredje om rädslan för stora samhällsförändringar.

Maria Sjöberg, professor i historia, är redaktör för boken som samlar texter av historiker, litteraturvetare, religionshistoriker, musikvetare, språkvetare, konstvetare, antikvetare och arkeologer. Hon beskriver hur man angripit ämnet på en rad olika sätt.

– Meningen med livet har diskuterats och berättats om i alla tider. Det bekräftas i studier av gravmonument, vasmålningar och porträtt. Livets prövningar och hur sjukdom och död skapat smärta framgår av brev, gravskick och sjukvård med mera. Den tredje linjen – om rädslan för samhällsomvandlingar – framgår av hur kristnandet gick till, hur privilegieskapande institutioner vidmakthölls och hur kulter praktiserades, säger Maria Sjöberg.

Den historiska överblicken som nu gjorts väcker frågan om någon period i vår mänsklighet präglats av särskilt mycket allvar.

– Allvaret har varit människans följeslagare i alla tider. Tankar om döden, livets slut eller början, beroende på trosuppfattning, har nog inte varierat i intensitet över tid. Däremot finns vissa tider som varit särskilt fyllda av oro, närmast bakåt i tiden framstår andra världskriget som en sådan, säger Maria Sjöberg.

Boken är den tredje i ett gemensamt samarbete mellan forskare från hela humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. 2012 kom boken Bildligt talat - Kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år och 2014 kom Personligt talat - Biografiska perspektiv i humaniora.

Maria Sjöberg menar att det i den senaste delen finns något för alla som har intresse av historia och livets stora frågor.

– Läsaren kan botanisera utmed en allvarlig historisk resa och kanske stanna upp inför schackspelets symboliska innebörd på antika vaser eller hur den svenska flyktingmottagningen fungerade på 1940-talet.

Om boken:
Allvarligt talat – Berättelser om livet ges ut av Makadam förlag och släpps den 31 maj 2018.

Kontakt:
Maria Sjöberg, tel: 0709-353 739, e-post: maria.sjoberg@history.gu.se

Henrik Kjellberg
Kommunikatör, institutionen för historiska studier
e-post: henrik.kjellberg@gu.se

 

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media