Nysatsning på lärare i matematik och naturvetenskap

Sverige har akut brist på lärare i matematik och naturvetenskap. Därför startar en specialsydd lärarutbildning i just dessa ämnen våren 2015, ett resultat av en gemensam satsning av Göteborgs universitet och Göteborgs Stad.

Efterfrågan på lärare kommer att öka framöver. Var fjärde lärare går i pension de närmaste tio åren. Samtidigt är det inte tillräckligt många som tar en lärarexamen inom bland annat matematik och naturvetenskap. Att det är storstadsregionerna som drabbas hårdast är tydligt.

Göteborgs universitet och Göteborgs Stad gör därför en gemensam och särskild satsning för att öka andelen behöriga lärare i matematik och naturvetenskap, en satsning som regeringen i juli beslutade att stödja med fyra miljoner kronor. Utbildningen vänder sig till redan ämnesbehöriga inom de nämnda ämnena. Hög studietakt och närmare knytning till skolorna är grundpelarna i den nya och snabbare lärarutbildningen
. Första gruppen antas i oktober inför studiestarten våren 2015.

I den ettåriga utbildningen ingår även en sommartermin. En tredjedel utgörs av verksamhetsförlagd utbildning då de studerande utbildas på särskilt utvalda högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg, två gymnasieskolor och fem grundskolor. På dessa så kallade universitetsskolor kommer att finnas ett team av lärare och handledare som kontinuerligt stödjer lärandet. Varje team arbetar nära forskare och lärare från universitetet.
– Göteborgs universitet tar samhällsansvar och storsatsar för att bidra till att avhjälpa bristen på behöriga lärare inom dessa viktiga områden, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Elisabet Ahlberg, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, tror att utbildningen kommer att locka en hel del studerande.
– Det finns många som brinner för sitt ämne och som gärna vill satsa på undervisning. Det är dem vi hoppas kunna locka med en attraktiv men intensiv lärarutbildning där kontakten med särskilt utvalda skolor spelar stor roll. På sikt hoppas jag att lärarutbildningen skall ses som en naturlig del av utbildningsutbudet vid Naturvetenskapliga fakulteten, säger hon.

Jonas Emanuelsson, prefekt vid universitetets institution för didaktik och pedagogisk profession, menar att programmets utgångspunkt i utbildningsvetenskaplig forskning och det nära samarbetet med skolan ger goda förutsättningar att erbjuda en utbildning av hög kvalitet och relevans för läraryrket.

Stig Sánta, avdelningschef för Utbildning/Barn och Unga/Folkhälsa, Göteborgs Stad, välkomnar utvecklingen av samarbetet mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.
– Alla sätt att rekrytera duktiga lärare måste prövas. Alla är överens om vikten av goda lärare och ett nära samarbete mellan högskolor och kommuner behövs för att få fler att vilja pröva detta framtidsarbete, säger han.

Inspirationen till den nya utbildningen kommer framför allt från Stanford University i USA, där lärarutbildningen kännetecknas av mycket nära samverkan mellan akademi och skolväsende.

Fakta:
Lärarexamen är Sveriges största yrkesexamen, år 2012/13 tog 8 200 studerande examen.

Mer information om den nya utbildningen: http://www.lun.gu.se/utbildning/kpu/forhojd-studietakt

För mer information, kontakta:
Maria Jarl, Lärarutbildningen ordförande, Göteborgs universitet, telefon: 0705-482432, e-post:
maria.jarl@gu.se
Stig Sánta, avdelningschef för Utbildning/Barn och Unga/Folkhälsa, Göteborgs Stad, telefon: 031-3680563, e-post:
stig.santa@stadshuset.goteborg.se

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: 0768-58 11 87
E-post: torsten.arpi@ped.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera