Presentation av utvecklingsplan Campus Näckrosen

Göteborgs universitet vill skapa en kunskapspark för humaniora, konst och kultur, unik i världen. Det innebär att universitetet samlar sina konstnärliga och humanistiska verksamheter samt Universitetsbiblioteket till området kring Näckrosdammen i centrala Göteborg. En utvecklingsplan har tagits fram för hela området i samarbete med Akademiska Hus, Fastighetskontoret Göteborgs Stad och Higab.
Förslaget med idéskiss presenteras vid en pressträff 26 november.

Utöver att skapa ett gemensamt område för konst, humaniora och Universitetsbiblioteket, är tanken att knyta samman Göteborgs kulturstråk – från operahuset vid hamnen, via Kungsportsavenyn och Götaplatsen - med det evenemangsstråk som tar sin början vid Korsvägen.

Vid sidan av universitetets behov av verksamhetsutveckling innebär det gemensamma förslaget med idéskiss att området ska utvecklas till en öppen mötesplats för studenter, forskare, besökare och alla göteborgare. Området ska även bereda plats för näringsliv, bostäder och turism.

Vid pressträffen deltar:  

Peter Junker, biträdande direktör, Fastighetskontoret Göteborgs Stad. Inleder och sätter in förslaget i sitt sammanhang

Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitets som tagit initiativet till Projekt Campus Näckrosen. Berättar om visionen och de bärande idéerna bakom förslaget

Andreas Eklöf, projektledare, inobi ab. Presenterar förslaget med idéskiss

Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad. Kommenterar och reflekterar kring förslaget

Även tillgängliga för frågor:

Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus, Region Väst

Mikael Blom, fastighetsutvecklingschef Higab

Fakta om pressträffen:

Tid: Tisdag 26 november 2013, 10:30-11:30

Plats: Lindholmen Visual Arena, Lindholmspiren 3-5, Lindholmen

Kontaktpersoner:

Lena Sandstedt, Göteborgs universitet, 031-786 66 31, 0768-58 12 73, lena.sandstedt@gu.se
Malin Ferm, Akademiska Hus, 031-63 24 18, 0706-16 24 18, malin.ferm@akademiskahus.se


Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera