Psykiska övergrepp i barndomen kan påverka signalsubstans i hjärnan och därmed öka risken för alkoholberoende

Många olika faktorer ligger bakom att en person blir alkoholberoende. Nu har forskare funnit en länk mellan uppväxtmiljö och hjärnans serotoninsystem, som kan vara en förklaring. Resultaten publiceras i den ansedda amerikanska vetenskapstidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Sedan länge vet man att hjärnans signalsubstans serotonin är viktig för vår sinnesstämning och välmående. Låg serotoninfunktion kan bland annat ge upphov till svårighet att hantera impulser och öka aggressivt beteende. Det är också inblandat i oro, nedstämdhet och förmågan att tänka.

– Låg funktion är också en riskfaktor för att utveckla alkoholism. Samtidigt vet vi att andra faktorer, som till exempel ogynnsam uppväxtmiljö, också kan bidra till alkoholism, säger Kristina Berglund, forskare vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Hon och kollegor från Göteborgs universitet har i en ny studie kunnat konstatera att en del personer med alkoholberoende har sämre fungerande serotoninsystem än andra. Men utöver att mäta serotoninfunktionen hos de arton män med alkoholberoende som utgjorde försöksgruppen, undersökte forskarna även sambandet mellan serotoninfunktion och eventuella trauman männen genomgått i barndomen. Till sin förvåning fann de att hos de män som utsatts för psykiska övergrepp i barndomen var serotoninfunktionen dramatiskt försämrad.

– Bland dessa var serotoninsystemets funktionsförmåga reducerad med 90 procent, berättar Kristina Berglund.

– Vi vet att den omgivande miljön direkt kan modulera hjärnan, berättar kollegan Claudia Fahlke vid samma institution. Och vi vågar påstå att de brister i serotoninsystemet vi sett i studien sannolikt inte är genetiskt betingade utan kan vara resultat av ogynnsamma uppväxtvillkor, framförallt psykiska övergrepp i de tidiga åren.

– Alkoholism beror givetvis på många olika faktorer, säger Claudia Fahlke. Men våra resultat pekar på att den psykosociala uppväxtmiljön kan modulera serotoninsystemet som i sin tur gör individen mer predisponerad att utveckla ett beroende.

Artikeln Childhood emotional abuse dramatically strong among male alcohol-dependent individuals publiceras i majnumret av tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research (ACER).

Kontakt:
Claudia Fahlke, professor och föreståndare för
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, Göteborgs universitet
Tel: 0708-611620, mejl: claudia.fahlke@psy.gu.se

Lars-Olof Karlsson, kommunikatör
Tel: 0766-184841, mejl: lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 5 900 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera