Självbiografier har inte löst upp gränsen mellan privat och offentligt

I recensioner av och debatter kring litterära självframställningar sägs det inte sällan att gränsen mellan privat och offentligt håller på att lösas upp. En avhandling från Göteborgs universitet visar dock att uppdelningen fortfarande finns, men att debatterna i sig drar upp gränsen mellan privat och offentligt på nya sätt.

Utlämnande litterära självframställningar, till exempel Maja Lundgrens Myggor och tigrar, Lars Noréns En dramatikers dagbok eller, nu senast, Felicia Feldts Felicia försvann, väcker inte sällan kontroverser på tidningarnas kultursidor.

I mottagandet av sådana här självframställningar sägs ofta att de löser upp gränsen mellan privat och offentligt. Författaren säger sig gestalta och uttrycka sina ”verkliga” känslor, vilket leder till att normer om vilka känslor som får visas upp offentligt råkar i gungning.

– Min studie visar istället att själva debatterna rekonstruerar de offentliga uttrycksnormerna och därmed gränsen mellan privat och offentligt, säger Karl Malmqvist, som skrivit avhandlingen.

– Det betyder dock inte att det inte har skett några förändringar under perioden från 1976 till 2008, som jag har studerat. Om gränsen mellan privat och offentligt under det sena 1970-talet och det tidiga 1980-talet främst drogs utifrån vad författaren visade upp av sig själv, så verkar det idag som om gränsen snarare går mellan vad som är kränkande och inte kränkande för andra levande personers integritet.

Karl Malmqvist menar att gränsen mellan privat och offentligt i viss utsträckning tycks vara på väg att moraliseras i kulturdebatten. Samtidigt ifrågasätts gränsen för vad som får offentliggöras i litterär form mer än tidigare. Nya debattörer med både stark anknytning till bloggosfären och till etablerad litteraturkritik och kulturdebatt hyllar författarens rätt till ärlighet och framhåller obegränsad uppriktighet som ett befriande motmedel mot kultur- och medieeliters påstådda feghet och förljugenhet. Vid sidan om moraliseringen träder en ny, ”folklig” anti-elitism in i litteraturdebatten underifrån.

Avhandlingen Offentlighetens gränser bygger på en granskning av fem stora debatter kring litterära självframställningar som ägt rum mellan 1976 och 2008. Materialet utgörs främst av värderande artiklar om självbiografier på kultursidorna. I detta material har Malmqvist sökt efter resonemang kring vad som är acceptabelt och önskvärt att skriva i en självbiografi. En jämförelse över tid har sedan gjorts för att se vilka gränsdragningar som varit mest framträdande i respektive debatt.


Avhandlingens titel:
Offentlighetens gränser: Fem kultursociologiska fallstudier av kontroverser kring litterära självframställningar i Sverige, 1976–2008
Avhandlingsförfattare:
Karl Malmqvist, tel. 031-786 48 21, e-post: karl.malmqvist@sociology.gu.se
Opponent:
Professor Mats Trondman, Linnéuniversitetet
Tid och plats för disputation:
9 mars 2012 kl 10:15, Hörsal Sappören, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Sprängkullsgatan 25, Göteborg    

Lars-Olof Karlsson
Informatör
Tel: 031-786 4528
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera