Studenter utforskar järnåldersplats i Kungälv

I maj och juni är 20-30 arkeologistudenter från Göteborgs universitet på plats i Ytterby i Kungälv för att genomföra en utgrävning av en boplats från järnåldern. Förhoppningen är att ta reda på mer om boplatsens utsträckning och struktur.

Fornlämningarna vid Porten/Smällen är daterad från tidig bronsålder till vikingatiden. Lämningarna har varit kända länge och har undersökts många gånger tidigare, redan år 1919 gjordes utgrävningar där. Området innehåller bland annat ett gravfält med upp till 150 gravar från järnåldern, stensättningar, boplatser och hällristningar.

Fram till den 19 maj utför ett 20-tal studenter från kursen Arkeologisk fältverksamhet nya utgrävningar på platsen. Bland annat vill man ta reda på mer om en boplats utsträckning och hur den var organiserad. Genom olika provschaktningar hoppas man kunna hitta kulturlager från järnåldern i marken, som ska avslöja boplatsens utformning i olika riktningar.

Förutom det hoppas man också att undersökningen ska ge mer kunskap om boplatsens relation till de övriga fornlämningarna i området.

Studenterna undersöker inte bara platsen med hjälp av utgrävningar. Till sin hjälp har de också metalldetektor, georadar och magnetometer.

11-22 juni kommer arbetet på platsen att återupptas då en ny grupp med cirka 30 studenter från kursen Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik, fortsätter utgrävningen.

Som en del av studenternas kurs ingår också att involvera allmänheten i arbetet. Därför har flera skolklasser bjudits in att besöka platsen men även allmänhet och media är välkomna på spontanbesök.

Under följande veckor är utgrävningen öppen för besökare och press: 14/-19/5 samt 11/6-15/6 och 18/6-22/6.

Hitta hit: Platsen ligger i höjd mellan Västra Porten och Torsbyvägen i Ytterby, Kungälv kommun.
Karta: www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10161900220001

Kontakt:
Ole Aslaksen, tel: +47 465 41 541, e-post: ole.christian.aslaksen@gu.se

Henrik Kjellberg
Kommunikatör, institutionen för historiska studier
e-post: henrik.kjellberg@gu.se

 

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera