Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter

Humanisternas ämnen är inga hjälpvetenskaper utan nödvändiga för att komma till rätta med globala utmaningar och stora samhällsförändringar. Den nya antologin Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter samlar 32 debattinlägg skrivna av humanistiska forskare och skribenter på temat humanioras belägenhet och framtid.

– Vi är övertygade om att texterna är ett angeläget bidrag till en förnyad diskussion om humanioras möjligheter, säger Tomas Forser, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och redaktör för boken tillsammans med Thomas Karlsohn, docent i idé- och lärdomshistoria.

Ofta är det ekonomer, teknologer, naturvetare och miljövetare som kommer till tals när människans framtid och den hållbara utvecklingens gränser diskuteras. Men boken argumenterar för att samhället behöver såväl humanisters forskning och visioner som deras specialkompetens i språk, tolkning och gestaltning.
– Humaniora har marginaliserats och förknippas mera sällan med de stora framtidsfrågorna. Men om inte de humanistiska ämnenas perspektiv och tolkningar av värdefrågorna diskuteras, och om humaniora med sin historiska reflektion inte är närvarande, riskerar vi att tappa de referenser som är nödvändiga för varje hållbar utveckling och civilisation. Så fundamental är humanioras uppgift, säger Thomas Karlsohn.

Till vilken nytta? har sitt ursprung i en pågående diskussion vid Göteborgs universitet om humanioras ställning. Men den är ingen klagosång eller tillbakablickande mot ett skönmålat förflutet. Bidragen är skrivna av humanister runtom i Sverige och gemensamt för dem är att de är inriktade på de humanistiska ämnenas möjligheter. Visserligen finns många problem idag, men det finns också gott hopp om att humaniora ska kunna ha betydelse och göra skillnad.
– Ett stort antal texter handlar därför om vad som komma skall. I dem finns många goda idéer om hur humaniora både kan bidra till och ta ledningen i diskussionen om de stora framtidsfrågorna – miljöfrågan, medicinens och den biologiska vetenskapens snabba förändringar, digitaliseringen och den rasande teknikutvecklingen och så vidare, säger Tomas Forser.

Flera av bidragen handlar också om att humaniora förlorat mycket av sin tidigare naturliga kontakt med offentligheten via till exempel dagstidningarnas kultursidor. Till vilken nytta? är ett försök att återskapa den kontakten. Förhoppningsvis bidrar den tillsammans med de andra debattinlägg som publicerats på senare tid till att vitalisera kritiken av humanioras marginalisering.
– Boken riktar sig till en bred läsekrets. Den rymmer ett antal engagerade texter med direkt relevans för vårt samhälles självförståelse eller brist på sådan, säger Thomas Karlsohn.

Mer information:
Tomas Forser, 0709-70 36 46, e-post: tomas.forser@lir.gu.se
Thomas Karlsohn, 070-698 65 63, e-post: thomas.karlsohn@lir.gu.se

Thomas Melin
Informatör
Tel: 031-786 1068, 0766-181 068
E-post: thomas.melin@hum.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera