Tre miljoner till nytt forskningsutbyte mellan Sverige och Indien

SIDA anslår 3 miljoner kronor till ett nytt samarbete mellan forskare i Sverige och Indien.  Kön, arbete och hälsa i arbetslivet står i fokus för projektet som drivs från Göteborgs universitet.

– Världens kulturella, ekonomiska, politiska och vetenskapliga centrum förskjuts i snabb takt från väst till öst. Indien betraktas som världens största demokratiska nation och är mycket intressant för Sverige att ha nära samarbete med, inte minst vad gäller forskning om arbetslivet och kvinnors och mäns villkor, säger Annika Härenstam, professor vid Göteborgs universitet och en av initiativtagarna till samarbetet.

Jämställdhet, ledarskap och ett hälsosamt yrkesliv är några områden som kommer att belysas i projektet som bedrivs i nätverket Sweden India Gender Network in Work, Environment and Health (SIGN). I februari genomfördes två inledande workshops med ett tjugotal indiska och svenska forskare i Mumbai och New Delhi, samtidigt som projektet presenterades vid Sveriges ambassad i Indien. I fokus står skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors yrkesliv i Sverige respektive Indien.

– I Indien är det minst lika vanligt med kvinnor i högre chefspositioner som i Sverige. Samtidigt arbetar de flesta kvinnor i Indien i den informella sektorn under mycket svåra förhållanden och utan några formella rättigheter, säger Annika Härenstam.

Enligt Annika Härenstam är vissa yrken ”könade” på ett annat sätt i Indien än i Sverige. Till exempel anses vävare vara ett manligt yrke. Samtidigt arbetar många kvinnor i IT-sektorn, en bransch som i Sverige framförallt attraherar män till kvalificerade arbeten. 

– Genom att jämföra könssegregering, makt och arbetsvillkor kan vi undersöka de processer som ”gör kön” och sorterar kvinnor och män till olika positioner. Det som tycks vara ”manligt” i den ena kulturen kan vara mer ”kvinnligt” i den andra. Istället för att studera segregeringsprocesser över tid, kan vi få kunskap genom att studera samma branscher samtidigt i båda länderna, säger Annika Härenstam.

Nästa steg i projektet är att länka ihop forskare med gemensamma intresseområden i Indien och Sverige. Finansieringen från SIDA räcker fram till 2014, men forskarnas mål är projektet ska leda till långsiktiga samarbeten.

– Målet är att det ska leda till fler finansierade forskningsprojekt och till utbyte av kunskap, metoder och verktyg som stärker jämställdhet i arbetsliv och samhälle, säger Annika Härenstam.

I ett projekt som redan har fått forskningsmedel kommer etiska värden och ledarskap i tre branscher att undersökas: IT-sektorn, universitet- och högskolor och hälso- och sjukvården.

– Vi vill också studera unga kvinnors och mäns förhoppningar och möjligheter på arbetsmarknaden i Indien och i Sverige. Särskilt intressant är den informella sektorn som utgörs av småföretagande och kooperativ som står för en stor del av Indiens produktion och sysselsätter många kvinnor. En sektor där många företag är viktiga leverantörer till stora multinationella företag. Den globaliserade världen gör att det är allt viktigare att studera förhållanden i andra delar av världen för att förstå hur vi påverkar varandra, avslutar Annika Härenstam.

För mer information, kontakta:
Annika Härenstam, professor vid Göteborgs universitet. Tel: +46 (0)31-786 61 40, annika.harenstam@socav.gu.se
Birgitta Jordansson, lektor vid Göteborgs universitet. Tel: +46(0)73-9878329, birgitta.Jordansson@socav.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 39 000 studenter och 5 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera