Unik kunskapspark för konst, humaniora och kultur stärker attraktionskraften för Göteborg

Göteborgs universitet samlar sina konstnärliga och humanistiska fakulteter samt Universitetsbiblioteket till området kring Näckrosdammen i centrala Göteborg. Därigenom läggs grunden för en världsunik kunskapspark för konst, humaniora och kultur. Ett förslag som nu läggs fram av universitetet ihop med Göteborgs Stad och Akademiska Hus, bereder även plats för näringsliv, bostäder och turism.

Förslaget visar på en viktig möjlighet att vitalisera området och att knyta samman staden från Korsvägen via Götaplatsen, Avenyn och hela vägen ner till Operan och de planerade nya områdena vid Frihamnen, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs stad.

Bakom initiativet står Göteborgs universitet. Bakgrunden är universitetets behov av verksamhetsutveckling och nya lokaler. Men tanken att samla de konstnärliga och humanistiska verksamheterna tillsammans med Universitetsbiblioteket har också andra syften. Genom möten över de egna verksamhetsgränserna men också med stadens konstinstitutioner, skapas samarbeten och nya perspektiv. Det föder nya tankar och ny kunskap.

 Med det här initiativet lyfter vi fram betydelsen av humaniora och konst i samhället. Det är också en möjlighet att stärka Göteborg som kultur- och kunskapsstad, vilket kan bidra till att utveckla attraktionskraften för såväl universitetet som för Göteborg, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Förslaget har arbetats fram gemensamt av fastighetsägarna Göteborgs Stad och Akademiska Hus i samarbete med universitetet. Det rymmer många idéer om hur området kring Näckrosdammen ska kunna utvecklas till en öppen mötesplats och ett sjudande kulturnav för studenter, forskare, besökare och alla göteborgare. Hit ska alla kunna komma för att utbyta idéer, arbeta, studera, läsa, gå på konserter och utställningar. Här ska även finnas plats för nya bostäder, restauranger och kreativa näringar.

Tanken är också att knyta samman Göteborgs kulturstråk – från operahuset vid hamnen, via Kungsportsavenyn och Götaplatsen - med det evenemangsstråk som tar sin början vid Korsvägen.

För parken kring Näckrosdammen, som redan idag är en oas i Göteborgs centrum, ser de fyra samarbetsparterna stora förädlingsmöjligheter. Det kan exempelvis vara att utveckla barnens lekmiljöer, att skapa nya gångstråk och attraktiva rekreationsplatser samt ge utrymme för nya bostäder.

– Genom byggnader och den fysiska miljön vill vi skapa en större attraktionskraft där parken har en central betydelse. Inte minst handlar det om att göra parken trygg och tillgänglig, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus, Region Väst.

Kontakt:
Pam Fredman
, rektor Göteborgs universitet, 0766-18 63 90
Peter Junker, biträdande direktör, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, 031-368 10 74
Mikael Blom, fastighetsutvecklingschef, Higab, 031-368 53 11
Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus, Region Väst, 031-63 24 53

Bilder, fria för användning och nedladdning: http://bildbank.gu.se:80/pincollection.jspx?collectionName={d2381f11-1461-4d11-8bb1-abdf1dc4aa0d}

Följande dokument finns att tillgå på länk: http://www.campusnackrosen.gu.se/dokument/

  • Campus Näckrosen - analys av ett stadsrum 1901 - 2013
  • Utvecklingsplan Campus Näckrosen, arbetsgruppens rapport
  • Utvecklingsplan Campus Näckrosen, kortversion

Lena Sandstedt
projektsamordnare, Projekt Campus Näckrosen
telefon 031 786 6631
mobil 0768 581 273
e-post lena.sandstedt@gu.se

Fastighetskontoret har stadens mark- och bostadsförsörjningsuppdrag,Higab förvaltar Göteborgs stads kulturfastigheter och Akademiska Hus äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för universitet och högskolor. Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera