Vår tids fundamentalism – ett demokratiskt problem?

På senare tid har debatten gått hög om fundamentalism och demokrati. I ett alltmer mångkulturellt samhälle finns all anledning att diskutera och analysera våra vedertagna föreställningar om ett sekulärt och demokratiskt samhälle. Dessa frågor lyfter Göteborgs universitet den 20 november vid en hearing om vår tids fundamentalism. 

– Vi vill belysa och samtala om fundamentalism, dess uppkomst och konsekvenser idag. Vi vill också ta upp frågor om tolerans och kritik, offer och förövare, tolkningsföreträde och objektivitet, säger Mats Andrén prodekanus vid Humanistiska fakulteten som är arrangör.

Medverkande:
Heléne Lööw
, biträdande föreståndare för Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet. Sitter som expert i en utredning om våldsbejakande extremism, Regeringskansliet.
Jasenko Selimović, statssekreterare för integrationsministern på Arbetsmarknadsdepartementet. Ansvarsområden: integration, diskriminering, mänskliga rättigheter på nationell nivå, svenska medborgarskap, minoritetspolitik.
Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet som bland annat forskar om kvinnors roll i civilsamhällen i Asien.
Göran Larsson, professor religionsvetenskap vid Göteborgs universitet som forskar om integrationsprocesser, mångkulturalitet och diskriminering. 

Moderator:
Göran Rosenberg, journalist och författare. Hans senaste bok, Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, belönades med Augustpriset 2012. 

Hearingen hålls i Stora Hörsalen, Renströmsgatan 6, Humanistiska fakulteten onsdagen den 20 november kl. 14.15–16.00, följt av mingel. Representanter från media är välkomna att delta.

Mer information och anmälan (senast 18 november):
http://www.hum.gu.se/samverkan/hearing-om-fundamentalism-20-11/anmalan-hearing/

Kontakt:
Mats Andrén, 0766-18 44 76, e-post: mats.andren@idehist.gu.se

Thomas Melin
Kommunikatör
Tel: 031-786 1068, 0766-181 068
E-post: thomas.melin@hum.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera