Västerländska teologer inspirerades av östlig tradition

Teologer som hör hemma i olika teologiska traditioner kan genom inspiration av en tredje källa utvecklas i samma riktning. Det visar en avhandling i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, som jämfört John Wesleys och Nicolai Frederik Severin Grundtvigs teologier.

John Wesley (1703−1791) och Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783−1872) är två mycket inflytelserika teologer med ursprung i det anglikanska England respektive det lutherska Danmark. Wesleys teologiska idéer och kyrkliga initiativ har fått internationell spridning och i många länder influerat kyrkor och bildat nya kyrkor, skolor, sjukhus och universitet. Även Grundtvigs idéer har haft stor betydelse, inte bara i Danmark och Skandinavien, utan också internationellt.  

Jørgen Thaarup har analyserat och jämfört sju viktiga teologiska teman (bland annat dynamisk människosyn, den uppsökande Guden och treenighetsläran) hos Wesley och Grundtvig med hjälp av de två teologernas publicerade texter. Bland materialet återfinns predikosamlingar, psalmer och debattskrifter.

Han har också studerat källor inom den östliga teologin, till exempel texter skrivna av grekiska kyrkofäder − representanter för fornkyrkan – och den moderna ortodoxa konfessionens egna teologiska texter.

− Hos såväl Wesley som Grundtvig hittar jag ett eko av teologier från den tidiga östliga traditionen eller snarare från de första århundradena före splittringen i öst och väst, säger Jørgen Thaarup.

Både Wesleys och Grundtvigs teologier bär tydliga drag av västerländskt teologiskt tänkande. På samma sätt står båda teologerna i en utpräglat reformatorisk tradition.Men i de teman där Wesley och Grundtvig utvecklar sitt tänkande och teologiska bidrag finns det inspiration från östlig teologisk tradition, framför allt från de tidiga grekiska kyrkofäderna.

− Det är i de centrala kärnfrågorna inom kristen teologi som jag finner liknande konvergerande drag i Wesleys och Grundtvigs teologier: till exempel när det handlar om människosyn, synd och förståelsen av Gud. Betoningen ligger på en dynamisk människosyn och människans delaktighet i frälsningen snarare än att ställa människa och Gud mot varandra.

Studien visar hur en gemensam inspiration från en tredje källa kan föra olika teologiska traditioner närmare varandra. Detta är viktigt till exempel för den teologiska dialogen mellan olika kyrkor.

− Mina resultat är också ett ekumeniskt bidrag till de kyrkor och teologiska skolor som har formats efter de mycket stora rörelser som uppstod efter de två teologerna Wesley och Grundvig, säger Jørgen Thaarup.

Mer information:
Jørgen Thaarup, telefon: 0045-24 23 10 98, e-post: jorgen@thaarup.biz

Avhandlingens titel: Kristendommens Morgenstjerne. Konvergerende teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos John Wesley og NFS Grundtvig
Disputation:
Fredag 15 januari 2016, kl. 14.15 i Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg.
Opponent:
Professor Niels Henrik Gregersen, København Universitet, Teologisk Fakultet
Avhandlingen kan beställas från Jørgen Thaarup:
jorgen@thaarup.biz
Digital publicering:
http://hdl.handle.net/2077/41344

Thomas Melin
Kommunikatör
Tel: 031-786 10 68, 0766-18 10 68
E-post: thomas.melin@hum.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera