Vattentillgången i Tibet ökar i framtiden

Den tibetanska platån har länge betraktats som en ”hotspot” för miljöforskning internationellt och det har funnits farhågor att vattentillgången i de stora asiatiska floderna under den närmaste framtiden drastiskt kommer att minska. Men nu visar ny forskning att tillgången på vatten kommer att vara stabilt eller till och med öka under de närmaste decennierna.

I en rapport av den internationella klimatpanelen (IPCC) från 2007 står det att Himalayas glaciärer kommer att vara borta 2035. Det var ett påstående som ifrågasattes och orsakade stor uppståndelse.

− Det felaktiga uttalandet och den efterföljande debatten visade på behovet av att bättre förstå dynamiken av klimat, glaciärer och den framtida vattentillgången i regionen, säger Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Vattenflöden stabila eller ökar

Sedan klimatpanelens uttalande 2007 har den tibetanska platån varit i fokus för internationell miljöforskning.

En forskargrupp ledd av professor Deliang Chen vid Göteborgs universitet har i ett nära samarbete med forskare från Institute of Tibetan Plateau Research at the Chinese Academy of Sciences, under ledning av professor Fengge Su, studerat framtida klimatförändringar och deras inverkan på vattenbalansen i regionen. De stora asiatiska floderna har sitt ursprung på platån eller i de angränsande bergen.

Nyligen har forskarna publicerat en studie i Global and Planetary Change där vattenflödena uppströms i Gula floden, Yangtze, Mekong, Salween, Brahmaputra och Indus modellerades. Studierna innehåller både data från gångna decennier och datasimuleringar för framtida årtionden.

Resultaten visar att vattenflödena i floderna under de kommande decennierna antingen förblir stabila eller ökar jämfört med perioden år 1971-2000.

Påverkar en tredjedel av världens befolkning

Den tibetanska platån är det högsta och mest omfattande höglandet i världen, och vad som händer där påverkar vattenresursen för nästan en tredjedel av världens befolkning.

Dr. Tinghai Ou, som har varit ansvarig för klimatprognoserna i studien har kommenterat att ökad nederbörd och glaciär/snösmältning bidrar till ökade vattenflöden i regionen.

− Detta är en god nyhet eftersom social och ekonomisk utveckling i de omgivande områdena, däribland Kina, Indien, Nepal och andra länder i Sydostasien, i hög grad är beroende av klimat och vattentillgång. Men att glaciärerna krymper i regionen kan på längre sikt bli ett bekymmer och man måste noga hålla uppsikt på vad som händer i och med den globala uppvärmningen, säger professor Deliang Chen.

Mer om studien här:

Su, F., L. Zhang, T. Ou, D. Chen, T. Yao, and K. Tong, Y. Qi, 2016: Hydrological response to future climate changes for the major upstream river basins in the Tibetan Plateau, Global and Planetary Change, 136, 82-95, doi:10.1016/j.gloplacha.2015.10.012.

Länk till publicerad studie: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818115300941

För mer information kontakta:

Deliang Chen, August Röhss professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Tel: +46 (0)31 786 4813, deliang@gvc.gu.se, http://rcg.gvc.gu.se/dc/

Tinghai Ou, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Tel: +46 (0)31 786 2695, tinghai.ou@gu.se

Foto:

Professor Deliang Chen vid den tibetanska platån.

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Multimedia

Multimedia