”Viktigare vad kroppen kan göra än hur den ser ut”

Ungdomar i Sverige med positiv kroppsuppfattning tänker mer på vad deras kroppar kan göra än hur de ser ut. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Vi hör ofta om ungdomar som är missnöjda med sin kropp och sitt utseende, men sällan om dem som faktiskt är glada över sina kroppar.
Det säger Kristina Holmqvist Gattario som i sin avhandling har studerat positiv kroppsuppfattning bland ungdomar.
Forskningen har annars länge försökt förstå mekanismerna bakom ungdomars negativa kroppsuppfattning, på grund av det utbredda missnöjet kring kropp och utseende.

Kristina Holmqvist Gattario har analyserat intervjuer där 30 ungdomar med positiv kroppsuppfattning har berättat hur de tänker kring kropp, utseende, ideal, träning, samt inflytande från familj och vänner.
Ett utmärkande drag var att ungdomarna pratade om sin kropp i termer av vad kroppen kunde göra snarare än hur den såg ut. Ungdomarna kunde till exempel säga att de var glada över sina ben för att de kunde springa fort eller sina armar för att de alltid vann i armbrytning, säger hon.
 Vi fann också att ungdomarna var kritiska till rådande utseendeideal och betonade vikten av att ”se ut som sig själv”.

Kristina Holmqvist Gattario har även studerat ungdomars kroppsuppfattning ur ett tvärkulturellt perspektiv. Hon jämför kroppsuppfattningen hos ungdomar i Sverige och Argentina, två kulturer som skiljer sig åt på många sätt. Ändå visar sig graden av missnöje med den egna kroppen vara densamma bland ungdomar i de båda länderna, vilket enligt Kristina Holmqvist Gattario kan tyda på att ungdomarna känner samma press på sig att leva upp till utseendeideal som trots allt är ganska lika i de olika kulturerna.
Men argentinska flickor bantade i betydligt högre utsträckning än svenska flickor. De argentinska flickorna bantade dessutom oavsett om de ansåg sig vara överviktiga eller inte, vilket tyder på att bantning i det argentinska samhället verkar vara ett normaliserat beteende som inte egentligen handlar så mycket om vikt, säger Kristina Holmqvist Gattario.

För mer information:
Kristina Holmqvist Gattario, 031-786 4263,
kristina.holmqvist@psy.gu.se
Avhandlingens titel: Body image in Adolescence: Through the Lenses of Culture, Gender, and Positive Psychology
Avhandlingen kan laddas ned på:
http://hdl.handle.net/2077/34266
Tid och plats för disputation: 29 nov 2013 kl 10.00, sal F1, Psykologiska inst, Haraldsg 1, Göteborg

Lars-Olof Karlsson
Informatör
Tel: 031-786 4841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera