Anna Ström ny CFO i Götenehus Group AB

Anna Ström har anställts som ny CFO i Götenehus Group AB. Anna Ström kommer närmast från en tjänst som controller i Bravida Sverige AB.

Anna Ström är 42 år, civilekonom och tillträder sin befattning under november 2014.

   
Götene den 12 september 2014
Götenehus Group AB (publ)

   
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.


Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier listades den 23 november 2006 på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar