Götenehus årsredovisning för 2011 finns nu på hemsidan

Årsredovisning 2011 för Götenehus Group AB finns från och med idag på www.gotenehus.com.

Till aktieägare skickas ett svarskort för beställning av den tryckta årsredovisningen den 29 mars. Den kan även beställas på www.gotenehus.com under Finansiell information eller per telefon 0511-34 56 00.

Götene den 26 mars 2012
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Götenehus är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projektutveckling som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda styckehus. Götenehus B-aktie är sedan den 23 november 2006 listad på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar