Götenehus Group AB flyttar till First North från First North Premier.

Götenehus Groups B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North. B-aktien har under några år varit listad på segmentet First North Premier. B-aktien är nu återigen listad på vanliga First North. Götenehus kommer i framtiden att tillämpa oförändrade rutiner när det gäller informationsgivning och redovisningsprinciper.

 
Götene den 22 augusti 2011
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68

Taggar:

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar