Götenehus minskar antalet anställda och anpassar organisationen till de nya marknadsförutsättningarna.

Oron på de finansiella marknaderna, införande av bolånetak samt andra regleringar i kombination med en ökad osäkerhet om konjunkturutvecklingen har medfört en avvaktande inställning på marknaden.    

Den svagare bostadsmarknaden har påverkat Götenehus leveransvolym och orderingång under 2011.

För att anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen har Götenehus Groups dotterbolag Götenehus AB varslat och inlett förhandlingar om uppsägning av sammanlagt cirka 30 anställda. Varslen omfattar både tjänstemän och kollektivanställda.

Götene den 30 augusti 2011
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera