Dela

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  PR-ansvarig/Kommunikatör


  08-462 26 06
  072-050 39 04
  08-462 26 60
 • Besöks- och budadress

  Kungsholmstorg 5


  Box 22543 104 22 Stockholm
 • Citat

  Den här boken är till oss alla: grannar och medmänniskor, på bussar och i affärer. Vi kan göra så mycket mer. Det går att ge stöd, upplysning, empati och älskande fosterhem. Den heliga föräldrarätten att äga sitt barn till varje pris måste strängt ifrågasättas.
  Susanne Osten, dramatiker
  När jag läst klart boken tänkte jag: Om hon som haft en så svår barndom har överlevt och fått ett gott liv, ja då måste jag också orka leva vidare. Så du räddade mitt liv med din bok. Tack!
  Rebecca, som i sjunde klass bestämt sig för att ta sitt liv, men ändrade sig när hon läst Kärlek och stålull.
  Många barn far illa och för få barn omhändertas. Varje år föds 1.400 barn som har en utvecklingsstörd förälder och flera hundra tusen barn föds i familjer med alkoholism och psykisk ohälsa. Vi vet att de finns, ändå är det tyst om dem. Vi måste våga se och vi måste våga agera.
  Lisbeth Pipping författare till sin barndomsskildring Kärlek och stålull.
  Vi dokumenterar allt mer, men eleverna fattar allt mindre.
  Johan Alm, lärare, skolutvecklare, som skrivit Kunskapsöversikter (Gothia Fortbildning).
  Det finns mycket undertryckt frustration hos lärarkåren över onödigt tidsödande dokumentation. Lärarna behöver ett översiktligt verktyg både vid planering av arbetsområden och vid dokumentation av elevresultat.
  Johan Alm, lärare, skolutvecklare, som skrivit Kunskapsöversikter (Gothia Fortbildning).
  Det sägs ofta att skolledaren är en viktig och avgörande faktor i arbetet med skolans digitalisering. Men alltför sällan beskrivs det hur skolledaren ska göra för att lyckas med det. Det vill jag ändra på genom att dela med mig av mina erfarenheter och hur man gör. Jag tror att många skolledare har ett behov av att konkret se hur detta kan gå till. Då blir det lättare att leda den egna skolans process. Min bok är skriven från en skolledare till en annan och är tänkt att finnas där som ett möjligt stöd på vägen.
  Malin Frykman, författare till Skolledare i en digitaliserad värld
  Mona Liljdahls bok Särskilt begåvade elever är en pärla. Inte bara till sakinnehåll utan även vad gäller idé, struktur och utförande. Boken är en fördömligt informativ väg in i de särbegåvade barnens värld och hur de fungerar (eller inte fungerar) i skolans värld.
  Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, Jönköping University
  Texten är enkel att förstå men bakom varje beskrivning, förklaring och förslag antyds vetenskapliga insikter och inte minst en egen erfarenhet av att arbeta med dessa barn i svenska skolan.
  Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, Jönköping University
  Det är en mycket bra bok, välskriven i ett nytt och i Sverige närapå tabubelagt ämne, som vänder sig till pedagogisk personal och elevhälsa inom grund- och gymnasieskola.
  Therese Nordholm, lektör BTJ-häftet nr 16, 2017.
  Nobelprisets hemland belönar innovation och intellektuella framsteg, samtidigt är vi sist på bollen när det gäller att arbeta med särskilt begåvade elever som begrepp.
  Mona Liljedahl i en webb-intervju i Skolvärlden 15 juni 2017.
  Att studera sex och samlevnad integrerat i språket underlättar och förkortar vägen till det nya samhället.
  David Saleh som har skrivit Sex och samlevnad för nyanlända.
  Jag var en av de nyanlända en gång i tiden. Jag har gått igenom den långa processen att ta till mig nya normer och värderingar i samhället.
  David Saleh, som flydde från Irak till Sverige för 18 år sedan.
  Att samtala om kärlek, intima frågor och sexualitet är mänskligt och ger förutsättningar till välmående.
  David Saleh, leg. vårdlärare och behandlingspedagog.
  Att studera sex och samlevnad integrerat i språket underlättar och förkortar vägen till det nya samhället.
  David Saleh som har skrivit Sex och samlevnad för nyanlända.
  Jag var en av de nyanlända en gång i tiden. Jag har gått igenom den långa processen att ta till mig nya normer och värderingar i samhället.
  David Saleh, som flydde från Irak till Sverige för 18 år sedan.
  Att samtala om kärlek, intima frågor och sexualitet är mänskligt och ger förutsättningar till välmående.
  David Saleh, leg. vårdlärare och behandlingspedagog.
  Förståelse, upplysning, medvetandegörande och kunskap är starkare vapen än svärd och kanoner.
  Per Isdal, författare till Meningen med våld
  Jag hävdar att våld är vårt största samhällsproblem och att det vanligaste våldet fortfarande är tabubelagt. Detta gör det så påträngande viktigt att förstå.
  Per Isdal, psykolog, psykoterapeut och författare till Meningen med våld
  Det är en mycket bra bok där alla steg i mötesprocessen beskrivs på ett tydligt och pedagogiskt vis.
  BTJ-häftet nr 14, 2017. Lektör Therese Nordholm.
  På knappt hundra sidor kan en lärare få stöd och hjälp med att prioritera och planera. Det säger något om läraryrkets utveckling att en sådan här bok kommer till. För Jobba smart behövs, kanske framförallt för den som är nyutexaminerad, men även som stöd för en lärare som kört fast och känner sig stressad.
  BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Marie Leijon.
  För att uppnå jämställdhet på lång sikt måste man bryta många av de normer som finns i samhället och för att göra det behövs utbildning för både män och kvinnor: Och vad är bättre än att börja arbetet i förskolan? Det är ju där vi kan visa alla barn, både pojkar och flickor, att de har samma rättigheter att utveckla sina förmågor och intressen och bli den de vill vara utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
  Malin Malmström, förläggare på Gothia Fortbildning
  Bokens syfte, att verka stöttande, infrias med råge eftersom den är fylld med exempel från praktiken. Dessutom vittnar författarna om att det ibland kan vara svårt att se vad det är som är problematiskt i något som vid ett första påseende kan tyckas oproblematiskt: de hjälper läsaren att inse.
  Btj-häftet nr 13, 2017. Lektör Ulf Malmqvist.
  Boken engagerar, inte minst genom alla konkreta exempel som kan inspirera till fortsatta diskussioner.
  Btj-häftet nr 13, 2017. Lektör Ulf Malmqvist.
  En bra och användbar handbok med detaljerad innehållsförteckning som gör det lätt att hitta det man söker.
  BTJ-häftet nr 11, 2017. Lektör Marianne Ericsson
  Om jag får önska en grundläggande aha-upplevelse hos dig som läser den här boken, så är det insikten om det känslomässiga vattenmärke vi mer eller mindre omedvetet lämnar efter oss varje gång vi kommer i kontakt med en ungdom.
  Carl Pether Wirsén
  Boken är briljant, välskriven, verklighetsförankrad och innehållet ytterligt relevant.
  BTJ-häftet nr 11, 2017. Lektör Therese Nordholm
  Mitt huvudsakliga budskap är att vi utvecklas som människor genom att reflektera över hur våra värderingar märks i vardagens möten. Att värna trygga relationer som präglas av nyfikenhet och insikt om att det är i mötet vi blir till.
  Egon Rommedahl, teolog, leg. psykoterapeut, föreläsare och författare.
  Insiktsfullt och varsamt vägleder Rommedahl läsaren till större medvetenhen om etik och bemötande. Boken lämpar sig mycket väl för både enskild läsning och för samtal inom vård och omsorg.
  BTJ-häftet nr 7, 2017. Lektör Håkan Stenow.
  Tänk om jag kan få en massa människor att förstå, och lära sig lite mer om hur det är att ha aspergers. Att det finns hopp, de båda världarna kan mötas och lära sig av varandra.
  Andreas Brunnström
  Boken är mycket utlämnande och ger en unik möjlighet att få en inblick i ett liv och en person som har diagnosen Aspergers syndrom. Upplevda svårigheter delges, men även hur de kan övervinnas.
  BTJ-häftet nr 8, 2017, lektör Katharina Jacobsson
  Bokens råd och innehåll kan erbjuda bra möjligheter för medmänniskor att förstå och agera på ett konstruktivt sätt i samvaron med en person med Aspergers syndrom.
  BTJ-häftet nr 8, 2017, lektör Katharina Jacobsson
  Lärare säger till mig att de upplever att betygen hindrar dem från att arbeta mer inkluderande och det tycker jag att vi måste ta på allvar. Jag tror inte att det behöver vara så.
  Helena Wallberg
  Det har smugit sig in en olycklig kultur i bedömning och betygssättning som många tror är det rätta men som i själva verket försvårar för både lärare och elever. I denna kultur är det ett evigt testande för att se om eleverna klarar kunskapskraven. Jag är orolig för att det leder till att eleverna lär sig mindre och att de lär sig för stunden. Ingen vill ha det så men vi behöver fundera över hur detta testande påverkar kunskapsresultaten.
  Helena Wallberg
  På den tiden fanns nästan ingen utbildning om demens.
  Drottning Silvia
  När de skulle kallas Silviasystrar blev jag först generad. Men jag tänkte om att om jag kan bidra till att höja statusen så är det förstås okej. Ett slags kvalitetssäkring.
  Drottning Silvia
  Äntligen en bok som skildrar det komplexa sociala arbetet när det är som svårast. En bok som tar fasta på socionomens hela kompetens och särskilt den underförstådda förmågan att arbeta med sig själv som redskap.
  Susanna Alakoski i sitt förord till boken
  På ett personligt engagerat och öppet sätt behandlas här utredandets formella och professionella aspekter, olika teoretiska perspektiv, teorier och metoder, allt på ett sätt att stärka och fördjupa socionomens yrkesroll.
  Lektör Bosse Forsén, BTJ-häftet nr 21, 2016
  Bilden av den sociala barn- och ungdomsvården blir nästan alltid nattsvart i debatten, men det är en förenkling. Möjligheterna, hoppfullheten och professionaliteten är större än vad som ofta kommer fram.
  Ulrika Beck-Friis, förläggare på Gothia Fortbildning
  När det kommer till barn och ungdomars skolgång bör vi vara extrema. Elever har olika bakgrund och läroplanen finns där och det kan vi inte göra mycket åt. Vi måste fokusera på lösningar inom vårt ansvar.
  Lina Axelsson Kihlblom
  Vi har alltså vetskapen men vi tycker att vi saknar förmågan att göra något åt problemet.
  Lina Axelsson Kihlblom
  Hur kan det vara att så att en skola som har till uppgift att lotsa alla elever till godkända resultat eller mer inte lyckas bättre?
  Lina Axelsson Kihlblom
  Redan i september vet lärarna vilka elever som kommer att bli underkända i vår. Ge lärarna redskap för att se till att det inte blir så
  Lina Axelsson Kihlblom
  Alla vuxna kan hjälpa barn i sin närhet att skapa motståndskraft och livsmod. Det är en tydlig erfarenhet av tusentals samtal till Bris och det bekräftas också i forskning. Ändå är många vuxna osäkra och rädda för att göra fel.
  Petter Iwarsson
  Det är svårt för å ena sidan vill vi inte uppmuntra den magra idealbild som råder. Å andra sidan är övervikt ett stort problem. Det är viktigt att inte spä på den här stigmatiseringen, men det får inte hindra oss från att ta tag i övervikt som är ett allvarligt problem.
  Sofia Trygg Lycke
  Jag vet att många föräldrar är oroliga och vissa känner vanmakt. De vill hjälpa sina barn, men vet inte alltid hur de ska göra. Jag säger inte att det är enkelt, men jag vet att det går och det är väldigt roligt att kunna hjälpa barn till bättre mat- och rörelsevanor och att de ser att de klarar av det. Alla mår ju bättre av att äta och röra på sig på ett hälsosamt sätt.
  Sofia Trygg Lycke
  Tyvärr saknar många sjukhus och vårdcentraler både tid och resurser för att ta upp livsstilsfrågor mer ingående med patienterna. Jag önskar att man kunde göra det och då även preventivt. Det är extra viktigt när det gäller de yngre, åldersgruppen 35–44 år, där insjuknande i stroke fortfarande ökar.
  Carina Trägårdh Tornhill
  För oss handlar det inte om att barn ska få vara med och bestämma, utan att de ska ha inflytande över sin vardag och på så sätt få de utmaningar de behöver för att utvecklas i förskolan.
  Jenny Biteus och Teres Engholm
  Jag vill att vi slutar känna skam för att vi är som vi är och mår som vi mår.
  Lina Axelsson Kihlblom
  Jag vill lyfta frågan om ansvaret anhörig kontra samhälle. Som det är nu smygs de anhöriga in i omvårdnadsarbetet eftersom de äldre ska bo kvar hemma så länge som idag.
  Amelia Adamo en av talarna på Äldreomsorgsdagarna 2016 i GP 160508
  Vi läser för att lära, vi läser för att väcka frågor till liv och vi läser för att upptäcka och utveckla språket.
  Maria Heimer, utvecklingspedagog och författare till Högläsning.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp