Arbeta mot rasism i skolan

jan 29, 2018 09:00 CET - jan 29, 2018 17:00 CET

Idag möter vi ett samhälle med främlingsfientlighet, framgångar för extrema rörelser och en ökad känsla av "vi och dem". Det gör skolans uppdrag att värna demokratin och motverka främlingsfientlighet som särskilt viktigt. Det kräver kunskap, ett genomtänkt förhållningssätt och konkreta planer. 

Men hur gör vi det?

Läs mer här: https://www.gothiafortbildning.se/konferenser/arbeta-mot-rasism-i-skolan

Ackreditering: Pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​