Förskoledagarna 2018 - leda med hjärnan

feb 01, 2018 09:00 CET - feb 02, 2018 16:00 CET

Att förstå barns utveckling, vinna deras förtroende och hjälpa dem på vägen till självständighet - det är hela syftet med förskolans verksamhet. För att kunna göra det krävs att vi har motiverade och engagerade medarbetare som kan bedriva undervisning och erbjuda barnen trygg omsorg. Årets Förskoledagarna fokuserar på hjärnan och hur den påverkar vårt arbete i vardagen. Hur vi genom ökad kunskap kring hjärnans mekanismer bättre kan förstå både oss själva, barnen och kollegorna. Välj mellan två spår: Förskolechefen och Förskolläraren. Läs mer här: https://www.gothiafortbildning.se/1448584-2121-4092104-product

Ackreditering: Pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​