Att äta eller inte äta – när du är gravid

I dag finns ofta en osäkerhet för vad man kan äta och vad man inte kan äta när man är gravid. Risken finns att den gravida kvinnan äter allt för ensidigt. Många nya rön skapar också osäkerhet.

I den nya broschyren Smart mat för gravida kvinnor som riktar sig till den gravida kvinnan och till kvinnor som planerar att bli gravida finns tips och råd. Vad och hur man äter har betydelse för både kvinnan och för det blivande barnet.
Broschyren inspirerar kvinnan att se graviditeten som ett gyllene tillfälle att se över sina matvanor. Att skapa bra matvanor från början ger barnet och hela familjen en möjlighet att leva ett friskare och mer hälsosamt liv.
Broschyren innehåller viktig information om närings- och energibehov under graviditeten. Den presenterar exempel på hur en dags mat kan se ut samt ger förslag på inspirerande recept som dessutom är näringsberäknade.


Fakta om boken Titel: Smart mat för gravida kvinnor Författare: Kiki Lundberg ISBN 978-91-7205-527-8 2007, 32 sid

Om författaren: Kiki Lundberg är leg. dietist vid avdelningen för Klinisk Nutrition vid Universitetssjukhuset i Lund.

Vill du beställa ett recensionsexemplar? Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand , marknadschef, 08-462 26 61

Fakta om Gothia Förlag Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media