Beroendemedicin i öppenvården – kliniska riktlinjer för utredning och behandling

I samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen ger Gothia Fortbildning ut nya boken Beroendemedicin i öppenvården – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Samtidigt släpps platserna till tvådagarskonferensen Psykiatrin i praktiken – att utveckla mötet, patientens styrkor och att säkra kvaliteten som arrangeras i december.

Beroendemedicin i dag är en specialitet som spänner över många delområden. Riktlinjernas syfte är att forma beroendevården mot en inriktning som har god evidens och att fördela resurserna för vård på det mest effektiva sättet. Förhoppningen är att synen på människor med beroendesjukdom fortsätter att förändras och att vi ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad och tillgänglig vård, där människor kan söka stöd och få effektiv behandling utifrån sina specifika behov.

Riktlinjerna fokuserar på följande områden som är centrala inom den psykiatriska öppenvården och primärvården:
Utredning och behandling av alkoholbruksyndrom.
Utredning och behandling cannabisbruksyndrom.
Skadligt bruk och beroende av lugnande läkemedel.
Skadligt bruk och beroende av smärtstillande läkemedel.
Samsjuklighet mellan substansbruksyndrom och annan psykisk sjukdom.

Boken vänder sig i första hand till läkare inom psykiatrisk öppenvård och primärvård, men kan med behållning även läsas av andra professionella aktörer som intresserar sig för beroendemedicin. Studenter och personer under fortbildning kan också ha utbyte av att läsa boken.

De tre senaste böckerna med kliniska riktlinjer
Beroendemedicin i öppenvården – kliniska riktlinjer för utredning och behandling (juni 2018).
Transkulturell psykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling (mars 2018).
Personlighetssyndrom – kliniska riktlinjer för utredning och behandling (mars 2017).

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Beroendemedicin i öppenvården är den nittonde skriften i serien Svensk Psykiatri.

Om boken
Titel: Beroendemedicin i öppenvården – kliniska riktlinjer för utredning och behandling
Huvudredaktör: Åsa Magnusson
ISBN: 978-91-7741-087-4
Utgivning: 15 juni 2018
Omfång: 128 sidor
Ca-pris: 210 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Ny konferens om hur psykiatrin bäst kan säkerställa en vård med kvalitet
Den 3 – 4 december arrangerar Gothia Fortbildning den nya konferensen Psykiatrin i praktiken – att utveckla mötet, patientens styrkor och att säkra kvaliteten. Moderator är Ullakarin Nyberg, psykiatriker Norra Stockholms psykiatri samt ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen.

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​