Bristande kunskap om kvinnlig könsstympning – ny bok av Elisabeth Ubbe

Det finns mer än 200 miljoner könsstympade flickor och kvinnor i världen. I Sverige uppskattar man att 38 000 kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning. Ändå är kunskapen låg inom vården och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med de utsatta. Med sin nya bok Kvinnlig könsstympning vill bildjournalisten och tidigare barnmorskan Elisabeth Ubbe sprida kunskap och stötta drabbade.

Vad är könsstympning, vilka komplikationer kan uppstå och hur kan man fånga upp dessa flickor och kvinnor och se till att de får rätt hjälp och stöd? Författaren låter oss möta människor som på olika sätt kommit i kontakt med kvinnlig könsstympning; kvinnor med egna erfarenheter, som blivit könsstympade som barn och nu för en kamp för upprättelse och för att traditionen ska brytas. Vi möter människor som arbetar för att uppmärksamma och sprida kunskap om kvinnlig könsstympning, och hur man ska kunna arbeta för att hjälpa och förebygga.  

Många fastnar på ordet könsstympning och slår ifrån sig frågan, för att den är så förfärlig, men jag tror att det förhållningssättet bibehåller stigmat runt frågan och de utsatta. Därför måste vi sluta tänka  vi och dom – de här flickorna och kvinnorna finns mitt ibland oss, de lever här och de har samma rättigheter och behov som alla andra, säger Elisabeth Ubbe.  

I boken Kvinnlig könsstympning får läsaren ökad förståelse och kunskaper tillsammans med handfasta råd att använda i sin egen vardag eller verksamhet. Boken vänder sig till alla som möter kvinnor som blivit könsstympade, till exempel inom mödra- och barnhälsovård, skola och elevhälsa, ungdomsmottagningar och annan ungdomsverksamhet samt socialtjänst.

Om författaren
Elisabeth Ubbe är barnmorska och prisbelönt bildjournalist som fokuserar på kvinnofrågor, jämlikhet, social rättvisa och hållbar utveckling. Under FN:s kvinnokonferens, mars 2018, höll hon ett seminarium om bilden av könsstympade kvinnor i media och hur dessa bilder kan göras på ett sätt som bidrar till jämlikhet och igenkänning. Hösten 2015 hade Elisabeth en uppmärksammad artikelserie i Dagens Nyheter om könsstympning.

Om boken
Titel: 
Kvinnlig könsstympning
Författare: Elisabeth Ubbe
Utgivning: 16 april 2018
ISBN: 978-91-7741-063-8
Pris: 220 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se 

Presskontakt
Åsa Steen
asa@asasteen.com

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, digitala verktyg och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi måste sluta tänka vi och dom – de här flickorna och kvinnorna finns mitt ibland oss, de lever här och de har samma rättigheter och behov som alla andra.
Elisabeth Ubbe som skrivit Kvinnlig könsstympning.