Elevhälsomötet EHM – ny arbetsmodell för förebyggande samarbete mellan elevhälsa och lärare

Elevhälsoteamet i skolan kopplas ofta in för sent och får ägna sig mycket åt att lösa akuta problem. För att kunna arbeta mer förebyggande krävs ett tätare samarbete mellan lärare och elevhälsa, men hur får man till det? Svaret stavas EHM (Elevhälsomötet), en ny modell som många skolor arbetar efter idag. Den har utvecklats av specialpedagoger och rektor på Bergsjöskolan i Göteborg. Nu delar de med sig av sina erfarenheter i nya boken EHM Elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell .

EHM är en strukturerad modell som bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. Skolans olika kompetenser och professioner samverkar för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.

EHM Elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell är en inspirerande bok om hur skolor kan utveckla sitt elevhälsoarbete i praktiken för att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande i enlighet med styrdokumentens riktlinjer. Den beskriver mötesmodellens olika delar och faser som mynnar ut i en konkret handlingsplan. Många praktiska exempel med frågeställningar förtydligar hur deltagarna kan resonera utifrån olika perspektiv, roller och funktioner.

Om författarna
Anna Bengtsson och Ida Necovski , specialpedagoger, samt Maria Kempe Olsson , rektor. De formade och startade arbetet med EHM för fem år sedan när de arbetade tillsammans på Bergsjöskolan i Göteborg. Sedan dess har modellen vidareutvecklats och i samverkan mellan elevhälsa och lärare på Bergsjöskolan kommit att bli en modell som flera skolor arbetar efter idag.

Om boken
Titel: EHM Elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell
Författare: Anna Bengtsson, Ida Necovski, Maria Kempe Olsson
ISBN: 978-91-8809-962-4
Utgivning: 13 april 2017
Omfång: 104 sidor
Ca pris: 199 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Kontakta gärna mig för recensionsex, pressbilder, intervjuförfrågningar, kontakt med författare etc:
Pia Leufstedt
PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det är en mycket bra bok där alla steg i mötesprocessen beskrivs på ett tydligt och pedagogiskt vis.
BTJ-häftet nr 14, 2017. Lektör Therese Nordholm.