Framtidens hälsovård bygger på att kropp & själ är ett

Vad sägs om hypnos och massage för att mildra stressen på en akutvårdsavdelning, en vårdcentral som samarbetar med akupunktörer, kinesiska medicinare och kiropraktorer, musik som avslappning efter operation eller akupunktur och massage som smärtlindring? De är alla exempel på integrativ vård i Sverige idag och beskrivs i landets första bok i ämnet: Integrativ vård – med konventionella, alternativa och komplementära metoder.

Boken handlar om framtidens medicin, där konventionell medicin kombineras med komplementära metoder. Metoder som det finns evidens för och är säkra.
I integrativ medicin är inte bara kroppen viktig. Här behandlas hela människan, hennes tankar, känslor och behov, även om hon bara brutit benet. Och särskilt om hon haft en hjärtinfarkt. Här ses kropp och själ som ett.
Patienten ses som en samarbetspartner. Tillsammans med personalen är målet att gynna det som skapar hälsa.

Svensk hälso- och sjukvård är fantastisk. Men den kan bli bättre. Många svenskar, politiker, invånare och personal i vården vill ha förändring, med fler komplementära metoder. Trenden är tydlig över hela världen. Integrativ vård är länken mellan konventionell och alternativ och komplementär medicin.

Ämnen som diskuteras i boken är: Vem skapar framtidens vård? Hur kan man forska på komplementära metoder? Vem kan ge behandlingarna? Vad säger kritikerna om integrativ vård?

Boken vänder sig till dem som arbetar i svensk hälso- och sjukvård, till beslutsfattare, till dem som utbildar sig till ett yrke i vården och andra som är intresserade av framtidens vård.

Integrativ vård – med konventionella, alternativa och komplementära metoder är utgiven på Gothia Förlag och skriven av medicinjournalist Pia Carlson i samarbete med Torkel Falkenberg, akademisk ledare vid Enheten för studier av Integrativ vård, Sektionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet.

Fakta om boken Titel: Integrativ vård med konventionella, alternativa och komplementära metoder Författare: Pia Carlson och Torkel Falkenberg Pris: 265 kr exkl moms ISBN 978-91-7205-554-4 208 sid Utgivningsår 2007

Om författarna Pia Carlson, medicinjournalist: pia@reportageborsen.se, 070-553 54 95, 031-711 98 55

Torkel Falkenberg, med dr, akademisk ledare, Enheten för Studier av Integrativ Vård, Sektionen för Omvårdnad, Inst. för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. torkel.falkenberg@ki.se, www.ki.se/cscVill du beställa ett recensionsexemplar? Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64, anette.larsson@gothiaforlag.se eller Joel Nordström, 08-462 26 72, joel.nordstrom@gothiaforlag.se www.gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media