Gothia Förlag på Bok & Bibliotek

För första gången har fackboksförlaget Gothia Förlag en monter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Den 25-28 september kan man besöka förlaget i montern D05:10. Förlaget ansvarar också för två aktuella och spännande seminarier När livet gör ont i samarbete med BRIS, och Föräldrastöd - behövs det?.

När livet gör ont är ett seminarium om när livet känns så tungt att man skadar sig själv. Detta är mycket svårt både för ungdomarna, och för de vuxna i deras närhet.

Genom ökad kunskap blir vuxenvärlden bättre på att förstå och kunna hjälpa. Det finns hjälp att få och det går att förändra sin livssituation. Ett seminarium som berör, men framförallt förmedlar hopp om att också svåra situationer går att förändra.

Deltagare: Per Staarup Söndergaard författare till boken När livet gör ont - om självskadande beteenden bland unga, Eva Waltré, psykolog och ansvarig för stödverksamheten hos BRIS och Kerstin Sjöbratt, regionchef BRIS region väst.
Arrangörer: BRIS och Gothia Förlag.
Tid och plats: Tors 25 september kl.11:00 - 11:45, sal K3.

Föräldrastöd - behövs det? Och i så fall - i vilken form? Under året har det förts en livlig debatt, både i media och bland professionella, om olika former av föräldrastöd. Att det finns ett behov bland föräldrar att få samtala om glädjeämnen och svårigheter, det är de flesta överens om - men i vilken form ska det ske? Och hur mycket ska samhället lägga sig i hur föräldrar tänker kring fostran?

Moderator: Lars H Gustafsson, barnläkare, författare till Leva med barn
Panel: Marie Köhler barnläkare och medförfattare till boken Leva med barn, Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet, Karin Edenhammar, leg psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Tor Lindberg, professor emeritus, barnläkare och grundare av www.growingpeople.se och Jesper Juul, familjeterapeut och författare.
Tid och plats: Tors 25 september kl.16:00, sal G4.

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera