Gothia Förlag vidgar sin verksamhet

Gothia Förlag AB har för ambition att växa och vidgar därför  sin verksamhet. Under det nya varumärket Gothia Produktion kommer förlaget  att  fokusera på uppdragsutgivning på initiativ av företag, myndigheter och organisationer.

“En bok har en unik egenskap, inte bara som informationsbärare. En bok andas kvalitet och långsiktighet. Den är även ett värdefullt led i arbetet med profilering och kommunikation,  säger Anders Jonasson, VD och förlagschef på Gothia Förlag.

Gothia Produktion har genom Gothia Förlag lång erfarenhet av publicering av böcker och annan kvalificerad information inom bland annat medicin- och hälsoområdet. Förlaget har kontakter med de bästa skribenterna och vet hur man förpackar och distribuerar information med hög trovärdighet från avsändaren.

Gothia Produktion erbjuder ett helhetsansvar från att hjälpa till med att forma bärkraftiga idéer till produktion, lagerhållning och distribution - fullt ansvar för hela processen!

För mer information, kontakta Anders Jonasson: 08-462 26 61,  anders.jonasson@gothiaforlag.se.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media