Hedersdoktor skriver om hundens betydelse i vården

Den 6 oktober promoveras professorn i geriatrik Barbro Beck-Friis till Veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU i Uppsala. Hon kommer samtidigt ut med den viktiga boken Hundens betydelse i vården - erfarenheter och praktiska råd. Boken har hon skrivit tillsammans med Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin samt Anna Beck-Friis, klinikveterinär. Boken beskriver varför är det bra med djur i vården? Och hur man kan göra om man vill ha ett husdjur på särskilt boende. Författarna skriver om sina erfarenheter av relationen mellan människa och djur, både som läkare och veterinär. De har mångåriga upplevelser av vad hunden betyder för människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det gäller såväl vid vård av svårt sjuka i livets slutskede som vid vård inom särskilda boenden eller i det egna hemmet. Hundens betydelse vid svår cancersjukdom och det psykosociala stöd som en hund kan erbjuda inom cancervården redovisas ingående och baseras på aktuell forskning inom området – hundens roll som tröstare och terapeut. I boken finns också ett flertal fallbeskrivningar. Även den terapeutiskt arbetande hundens behov av korrekt skötsel och vård belyses. Boken vänder sig till personal och beslutsfattare inom vård och omsorg, studerande inom veterinär- och omsorgsutbildningarna och självklart till den hund- och djurintresserade.

Ur bokens innehåll: Hundens roll i vården, Hunden i institutionell äldrevård, Hundens betydelse vid svår cancervård, Hundens effekt på hälsan - vad säger forskningen?, Hundens behov i särskilt boende.

Fakta om boken Titel: Hundens betydelse i vården – erfarenheter och praktiska råd Författare: Peter Strang, Barbro Beck-Friis, Anna Beck-Friis Pris: 200 kr exkl. moms ISBN: 978-91-7205-515-5 112 sid Utgivningsår 2007

Om författarna Barbro Beck-Friis, Veterinärmedicine Hedersdoktor vid Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap, vid SLU, Lantbruksuniversitetet i Uppsala och professor i geriatrik. Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet Anna Beck-Friis, klinikveterinär vid Östersunds djursjukhus

Vill du beställa ett recensionsexemplar? Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media